Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

1 år og 4 måneders fængsel for at veksle falske euro i blandt andet Frederiksværk 
27-05-2011 

Retten i Hillerød har den 26. maj 2011 afsagt dom om udgivelse og forsøg på at udgive falske 50-euro sedler.

En 35-årig litauisk mand var tiltalt for i forening med en anden gerningsmand i 19 tilfælde at have vekslet og forsøgt at veksle i alt 317 falske 50-euro sedler i forskellige banker på Sjælland og Fyn.

Tiltalte nægtede sig skyldig og forklarede blandt andet, at han havde modtaget sedlerne i god tro i forbindelse med salg af biler i Litauen.

Retten troede ikke på denne forklaring. Sammenholdt med tiltaltes adfærd i bankerne, og at sedlerne blev forsøgt vekslet i mindre portioner med kort tids mellemrum i flere banker i den ene by efter den anden, mente retten, at tiltalte havde været klar over, at pengesedlerne var falske. Der var dog alene bevis for, at det var tiltalte, der i 4 tilfælde havde vekslet 50 falske 50-euro sedler med et samlet udbytte på 18.500 kr. og i 5 tilfælde havde forsøgt at veksle 90 falske 50-euro sedler til en værdi af 33.500 kr. Tiltalte var også skyldig i 2 tilfælde at dokumentfalsk ved at fremvise falsk ID i banken. Tiltalte blev derimod frifundet i 10 tilfælde for, at en anden gerningsmand havde vekslet falske euro i forening med tiltalte. 

Straffen blev fastsat til fængsel i 1 år og 4 måneder, og tiltalte blev udvist af Danmark med indrejseforbud i 12 år. Straffen blev så hård på grund af kriminalitetens karakter, antallet af forhold og den økonomiske værdi. Strafferammen for pengefalsk er op til 12 års fængsel.

 Der er ikke taget stilling til, om sagen ankes.

 Retten i Hillerøds dom den 26. maj 2011 i sag SS 9-1001/2011. 

Til top Sidst opdateret:  
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk