Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

12 forhenværende byrådspolitikere frifundet (Farum byråd) 
04-12-2007 

Ved Hillerød rets dom af 29. november 2007 er 12 forhenværende byrådspolitikere blevet frifundet for overtrædelse af Kommunestyrelseslovens § 61, jf. § 21.
De tiltalte var medlemmer af byrådet i Farum kommune.


Tiltalen drejede sig om, at de tiltalte i 2001 havde forsømt at udøve budgetkontrol i deres respektive fagudvalg.

Der var under sagen nedlagt påstand om bøder i størrelsesordenen 5-20.000 kr.

Der blev i Farum kommune i 2001 afholdt ubevilgede udgifter på ca. 157 mio. kr.

Kommunens økonomiske forvaltning havde udarbejdet budgetopfølgnings-skemaer udvisende det løbende forbrug. Budgetopfølgningsmaterialet blev efter ordre fra borgmesteren ikke udleveret til byrådspolitikerne.

Byrådspolitikerne var i 2001 ikke vidende om eksistensen af budget-opfølgningsskemaerne.

Byrådspolitikerne modtog ingen advarselssignaler fra de budgetansvarlige embedsmænd om budgetoverskridelser.

Byrådspolitikerne fulgte med i den økonomiske udvikling i udvalgene ved at spørge de budgetansvarlige embedsmænd og ved at følge med i diverse plangrundlag, mere/mindre indskrivninger og i prognose- og statistikanalyser.

I følge Indsigtsbetænkning nr. 1425/2002 kan der ikke stilles krav om, at byrådspolitikere skal udstyres med løbende økonomiske oversigter.

En del af budgetoverskridelserne skyldtes såkaldte uundgåelige udgifter, hvilket vil sige udgifter som kommunen er forpligtet til af afholde efter loven eller som beror på usikre fremtidige omstændigheder. For sådanne udgifter gælder, at der ikke behøver at være nogen forudgående bevilling, men at de efterfølgende kan samles op bevillingsmæssigt.

Kommunernes Revision konkluderede, at Farum kommunes regnskab for 2001 ikke gav et retvisende billede af kommunens forvaltning.

Retten fandt ikke, at byrådspolitikerne havde handlet så skødesløst, at deres budgetkontrol, som viste sig ikke at have været tilstrækkelig, kunne karakteriseres som grov pligtforsømmelse.

Retten lagde herved navnlig vægt på, at byrådspolitikerne var blevet ført bag lyset, at de ikke havde modtaget oplysninger om det løbende forbrug samt at størrelsen af de såkaldte uundgåelige udgifter i forhold til det samlede ubevilgede merforbrug ikke var afklaret.

Sagen, der begyndte den 31. oktober 2005 og hvori domsmænd har deltaget, strakte sig over 90 retsdage med afhøringer af de tiltalte, af andre byrådspolitikere og af flere embedsfolk.

Til top Sidst opdateret: 29-11-2007 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk