Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

12 års fængsel og udvisning for drab på mand i Center Sandholm 
30-10-2017 

En 35 årig irakisk mand er ved dom afsagt den 30. oktober 2017 blevet idømt fængsel i 12 år og udvisning af Danmark med indrejseforbud for bestandig for et knivdrab på en 47 årig mand fra Somalia.
Drabet fandt sted i en bygning i Center Sandholm, hvor den tiltalte og den dræbte begge havde værelser. Den dræbte blev fundet død på sit værelse den 2. oktober 2016. Drabstidspunktet var formentlig den 23. september 2017 tidlig morgen. Ifølge oplysninger om log af nøglekort havde hverken den dræbte eller den tiltalte brugt deres nøglekort til deres værelser efter den 23. september 2016 ved 5-tiden om morgenen. Den tiltalte var forsvundet og blev efterlyst og senere anholdt den 28. oktober 2016 i Holland.


Obduktionen viste, at den dræbte var død af forblødning efter talrige kniv- og stiklæsioner på kroppen. Der var tale om 20 stiklæsioner, 17 snitlæsioner og 3 kombinerede stik- og snitlæsioner. Det var bevist, at drabsvåbnet var en filetkniv med en bladlængde på 15,5 cm. Der var foretaget tekniske undersøgelser og analyser af blandt andet blodspor. Den tiltaltes dna blev fundet på afdødes ansigt og på forskellige steder i afdødes værelse, blandt andet på en væg, på en plastpose og på den indvendige side af døren til værelset. Der blev fundet dna fra afdøde på den tiltaltes værelse og på en sko, som den tiltalte var i besiddelse af, da han blev anholdt i Holland.


Efter bevisførelsen fandt retten det ubetænkeligt at lægge til grund, at den tiltalte var til stede i bygningen i Center Sandholm på drabstidspunktet, og at det var ham, der tildelte afdøde de pågældende stik- og snitlæsioner.

Under hensyn til antallet af og karakteren af stiklæsionerne, herunder at en væsentlig del af knivstikkene var placeret i den afdøde mands brystregion og ryg, lagde retten til grund, at den tiltalte måtte have indset, at knivstikkene med overvejende sandsynlighed ville medføre, at manden afgik ved døden. Den tiltalte blev derfor fundet skyldig i drab efter straffelovens § 237.

Den tiltalte blev også fundet skyld i brandstiftelse, idet han havde erkendt, at han havde sat ild til madrassen i sin celle i Helsingør Arrest.

Retten udmålte straffen til fængsel i 12 år, som er den straf, der ifølge praksis som udgangspunkt udmåles for drab. Der var ikke grundlag for at fravige det udgangspunkt.

Den tiltalte blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig i overensstemmelse med reglerne herom i udlændingeloven.


Sagen blev behandlet som en domsmandssag med en juridisk dommer og 2 lægdommere, da den tiltalte havde fravalgt at få sagen behandlet ved et nævningeting.

Den tiltalte, der under sagen har nægtet sig skyldig i drab, har anket dommen med påstand om frifindelse for drab, alternativt en mildere straf.

SS 2233/2017

Til top Sidst opdateret: 30-10-2017 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk