Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

10 gram heroin udløste reststraf på 2 år 
21-01-2015 

En 58-årig mand er blevet idømt fængsel i 2 år og 3 måneder for narkotikakriminalitet.

Sagen drejede sig om besiddelse af ca. 10 gram heroin, hvilket den tiltalte mand tilstod. Retten lagde til grund, at heroinen var beregnet dels til eget brug og dels til videresalg.

Tiltalte blev idømt en fællesstraf på fængsel i 2 år og 3 måneder. Straffen omfattede en reststraf på 735 dage fra en tidligere prøveløsladelse.

Tiltalte var nemlig tidligere blevet idømt en langvarig fængselsstraf for narkotikakriminalitet og blev i 2014 - efter afsoning af en del af straffen - løsladt på prøve med en reststraf på 735 dage. Da han på ny blev dømt for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer, skulle reststraffen nu afsones sammen med straffen for det nye forhold. Der blev derfor udmålt en ny samlet fængselsstraf.

Retten i Hillerøds dom den 12. januar 2015 i sag SS 8-4900/2014.

Til top Sidst opdateret: 21-01-2015 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk