Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Skoler og gymnasier 

Retten i Hillerød tilbyder folkeskoleklasser at komme på besøg og overvære en retssag. Derudover har gymnasieklasser mulighed for at deltage i et særligt undervisningsforløb om retsvæsenet. 

Folkeskoleklasser mv.

Dette henvender sig til SSP-lærere og lærere i 9. og 10. klasse

Hvis du underviser i samfundsforhold, herunder i hvordan domstolene fungerer, er det en god ide at tage klassen med i retten, så I kan se, hvordan retssager behandles i det virkelige liv. Det er dog en stor fordel at lave en aftale med retten på forhånd.   

Hvis muligt tilbyder vi, at I kan komme 30-45 minutter før retssagen begynder og tale med en af rettens dommere for at forberede jer på, hvad der skal ske. Det vil samtidig være muligt at få generel information om retssystemet og rettens opgaver. Normalt vil det også være muligt at stille spørgsmål til sagens dommer, efter at sagen er slut, og eventuelt også til forsvareren og anklageren. Sommer tider er der dog for travlt til, at det kan lade sig gøre.

Overværelse af retssager

Alt i retten foregår mundtligt. Det betyder, at tilhørerne nemt kan følge med i, hvad der foregår. På retslisterne her på hjemmesiden kan du se, hvilke sager, der skal behandles i retten den kommende uge. 

Retsmøder er som udgangspunkt offentlige, og enhver kan derfor komme ind og høre på. Dommeren kan nægte adgang  for personer under 15 år, men det er normalt ikke noget problem, hvis der er tale om besøg af en skoleklasse, som ledsages af en lærer.

Dommeren kan også nægte personer adgang, hvis alle pladser i retssalen  er optaget. Som skoleklasse er det derfor vigtigt at få lavet en aftale med retten om at overvære en sag, så retten har mulighed for at sørge for, at der er plads i retssalen. 
 
Når du kontakter retten kan vi samtidig hjælpe dig med at finde en straffesag, som dine elever kan have udbytte af at overvære. En egnet sag vil normalt vare en halv dag og dreje sig om vold, hærværk eller tyveri. Sager planlægges ikke langt ud i fremtiden, og vi har bedst kendskab til konkrete sager og tidspunkter 2-3 måneder frem i tiden. 

Undervisningsmateriale

www.kenddinret.dk er et website om Danmarks Domstole og retssystemet beregnet til samfundsfagsundervisningen i folkeskolens 8. og 9. klasse, men kan også være relevant i historieundervisningen.

"Kend din ret" består af videoer og animationer på tre områder: Rettens arbejde, retssystemet og retsstaten. Derudover findes der et udskriftsvenligt opslagsværk - Retslex - en quiz, debatspørgsmål og opgaver. Der er også en lærer- og undervisningsvejledning med inspiration til et spændende og lærerigt undervisningsforløb.

Kontakt retten

Skriv til Anja på abk@domstol.dk eller ring på tlf. 47 33 87 39 i  åbningstiden for at aftale et besøg i retten.

Et retsmøde kan blive aflyst med kort varsel. Selv om du har lavet en aftale med retten, er det derfor en god ide at ringe samme morgen for at høre, om sagen bliver til noget. En sag kan også blive aflyst ved retsmødets start, for eksempel fordi den tiltalte ikke kommer. Det kan retten naturligvis ikke vide på forhånd.

Særligt forløb for gymnasieklasser

Danmarks Domstole lancerede i 2015 et undervisningsforløb om retssystemet og kriminalitet målrettet undervisningen i samfundsfag på gymnasier mv.

Undervisningsforløbet er bygget op over 10 moduler (16-20 lektioner), som dels består af almindelig undervisning og gæster i klassen, dels af overværelse af en rigtig retssag og gennemførelse af et rollespil i retsbygningen i Hillerød.

Retten i Hillerød tilbyder løbende gymnasieklasser at overvære en retssag, få besøg i klassen og lave rollespil i retten, hvis det indgår som en del af det beskrevne undervisningsforløb. Hvis I har lyst til at deltage med en klasse, så send en ansøgning i god tid til Karsten Rifbjerg Erichsen (kontaktoplysning længere nede). 

Undervisningsmodulerne og forslag til undervisningsmateriale er nærmere beskrevet på www.gymnasie.kenddinret.dk.

Rettens deltagelse i undervisningsforløbet 

Den del af undervisningen, som retten er involveret i, omfatter for det første et modul, hvor en dommer og en forsvarsadvokat besøger klassen helt uformelt. De fortæller om grundlæggende principper i retssystemet og om den praktiske betydning heraf i deres daglige arbejde. Derudover besvarer de spørgsmål fra eleverne.

Dernæst er der et modul, hvor klassen overværer en straffesag i retten og efter sagen får mulighed for at stille spørgsmål til dommeren, forsvareren og anklageren.

Undervisningsforløbet slutter med et modul, hvor klassen gennemfører et rollespil om en voldssag af ca. 2 timers varighed i en retssal. Der er til brug for rollespillet udviklet en drejebog, som beskriver sagen, de enkelte aktørers roller og instruktioner til de enkelte grupper. Rollespillet er bygget over en fiktiv voldssag, og eleverne agerer domsmandsret, anklager, forsvarer, tiltalte, forurettede og andre vidner i sagen. Under rollespillet er to af rettens medarbejdere til stede for at understøtte rollespillet og indlæringen.

Kontakt retten

Skriv til Karsten Rifbjerg Erichsen på kre@domstol.dk. Karsten træffes på tlf. 47 33 87 52 i åbningstiden.

 

Til top Sidst opdateret: 18-06-2018 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk