Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Andre grupper 

Hvad gør du, hvis du vil overvære en retssag?

Alle møder i retten er som udgangspunkt "offentlige", dvs. at enhver, der har lyst til at overvære et retsmøde, har adgang dertil.

Dommeren kan dog bestemme, at du ikke må få adgang til retslokalet, f.eks. hvis du er under 15 år, eller hvis du er beruset o.l. Normalt vil du imidlertid få lov til at overvære et retsmøde, selv om du er mindreårig.

Dommeren kan selvfølgelig også vurdere, om der er plads i retssalen til tilhørere. Endelig kan dommeren nægte dig adgang, hvis han mener, at det er nødvendigt for at få en sand forklaring af et vidne eller en part i sagen.

Hvis du er vidne?
Hvis du er vidne i sagen, må du ikke overvære retsmødet, før du har afgivet forklaring. Herefter vil du normalt få lov til at blive i retssalen, så du kan overvære resten af retsmødet.

Hvis du er sigtet / tiltalt?
Hvis du er sigtet eller tiltalt i en straffesag, har du som regel ret (og pligt) til at overvære alle retsmøder i sagen. Retten kan i enkelte tilfælde gøre undtagelser herfra.

Hvad foregår der i retten? (Retslisten)
Du kan finde ud af, hvad der foregår i retten, ved at se på "retslisten", der næsten altid hænger lige uden for retslokalet med parternes navne. Du kan også spørge i rettens informationscenter, hvad der behandles af sager i retten den pågældende dag.

Hvad er lukkede døre?
Retten kan i særlige tilfælde bestemme, at ingen andre end sagens parter o.l. må overvære retsmødet. Sådanne sager siges at foregå for "lukkede døre". Retten skal normalt træffe en afgørelse om "dørlukningen" ved en kendelse, dvs. at afgørelsen skal være begrundet.

Dørlukning finder altid sted i sager om skilsmisse og separation o.l. Dørene kan lukkes, når der skal afgives forklaring om forretningshemmeligheder eller i straffesager, når det er særligt påkrævet - f.eks. sager om seksualforbrydelser o.l. Dørene kan lukkes, når hensyn til efterforskningen gør det nødvendigt, at offentligheden ikke får adgang.

Hvis du allerede er inde i retssalen og retten bestemmer, at dørene skal lukkes, skal du gå ud med det samme. Du kan eventuelt blive fjernet af politiet.

Hvis et retsmøde foregår for lukkede døre, er der ofte opsat et stort og tydeligt skilt uden for retslokalet. Dørlukningen kan dog også fremgå af retslisten. Hvis det ikke fremgår, at sagen behandles for lukkede døre, kan du gå ud fra, at du - naturligvis stille og roligt - har lov til at gå ind i retssalen og overvære, hvad der sker, uanset om retsmødet allerede er startet.

Du kan forlade retssalen når som helst.

Hvad er referatforbud?
Det er normalt tilladt at fortælle andre, hvad der skete i den offentlige retssag, som du netop har overværet. I straffesager kan retten dog bestemme, at der skal nedlægges et "referatforbud", hvis den sigtede er under 18 år. Man kan også nedlægge "referatforbud", hvis offentlig gengivelse kan skade opklaringen af sagen. Eller hvis en person bliver udsat for fare eller bliver krænket af det, du fortæller til andre.

Hvad er navneforbud?

Retten kan bestemme, at der nedlægges et "navneforbud". Navneforbud kan nedlægges i en straffesag, hvis nogen beder om det, og offentlig gengivelse må antages at bringe nogens sikkerhed i fare eller vil udsætte nogen for unødvendig krænkelse. I disse tilfælde er det forbudt at nævne vedkommendes navn, stilling eller bopæl (eller andre ting, der kan identificere den pågældende) for andre.

Overtrædelse af et referatforbud eller navneforbud straffes med bøde.

Hvordan med at fotografere og lave båndoptagelser?
I retssalen er det forbudt at fotografere, at optage med videokamera eller at optage lyd på bånd, med mindre dommeren i ganske særlige tilfælde giver tilladelse hertil. Tilladelsen gives normalt aldrig til privatpersoner. Man skal være opmærksom på, at det også kan være forbudt at fotografere i retsbygningen.

Til top Sidst opdateret: 09-11-2007 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk