Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ofte stillede spørgsmål og svar 


1.  Er der mulighed for at besigtige en ejendom inden tvangsauktionen?

Ja. Man skal henvende sig til den advokat, som repræsenterer rekvirenten af auktionen.

2.  Hvad skal man have med som sikkerhed for at få lov til at byde på en auktion?

Minimum 10.000 kr. i rede penge, en banknoteret check eller en skriftlig indeståelse fra en advokat. Det anbefales at kontakte rekvirentens advokat for at få et mere præcist svar om det faktiske kapitalbehov.

3.  Hvad skal man have med, hvis man på en auktion vil byde på andres vegne?

Ved bud på vegne af andre personer skal man medbringe en skriftlig fuldmagt. Ved bud på vegne af et selskab, skal man medbringe fuldmagt fra den tegningsberettigede og en højst en måned gammel udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

4.  Skal man stille fuld sikkerhed straks, hvis man bliver højestbydende på en auktion?

Nej, man bliver afkrævet minimum 10.000 kr. i kontanter under auktionsmødet og får sædvanligvis en frist på en uge til at stille den fulde sikkerhed over for fogedretten, typisk ved en bankgaranti.

5.  Kan man som auktionskøber undgå at stille den fulde sikkerhed ved at aflevere de samtykkeerklæringer (betalingskvitteringer), som man har fået inden fristen?

Nej – med mindre man er i stand til at aflevere samtlige samtykkeerklæringer inden fristudløb.

6.  Hvornår kan en stillet sikkerhed frigives?

Når fogedretten har modtaget de originale samtykkerklæringer fra alle berettigede på auktionen, dvs pant- og udlægshavere, kommunen og oftest også ejendommens brandforsikringsselskab.

7.  Hvornår skal ejeren af en ejendom solgt på tvangsauktion flytte ud?

Når der er givet endeligt hammerslag til en køber, skal den tidligere ejer flytte. Hvis ejeren ikke flytter frivilligt efter skriftligt påkrav herom, vil køberen kunne anmode fogedretten om bistand til at udsætte den tidligere ejer.

8.  Hvordan får man som auktionskøber skøde på ejendommen?

Man sender et brev til fogedretten med anmodning om udstedelse af auktionsskøde bilagt de originale samtykkerklæringer, en udskrift af auktionsbogen samt evt. et transportskøde, hvis man efter auktionen har videresolgt ejendommen. Udstedelse af auktionsskøde er gratis. Man skal selv sørge for tinglysning af auktionsskødet på www.tinglysning.dk.

Til top Sidst opdateret: 26-01-2016 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk