Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Information om sikkerhedsstillelse til købere af ejd. på tvangsauktion 

”Den lille sikkerhedsstillelse”

Du er blevet højestbydende på tvangsauktion, og inden retsmødet slutter, skal du over for fogedretten stille en sikkerhed for de udgifter, der vil være forbundet med at holde et nyt auktionsmøde. Beløbet kan variere men er på minimum 10.000 kr. og skal betales kontant eller med Dankort. Du vil også kunne betale med MobilePay på 25 34 56 92, hvis du har en godkendt beløbsgrænse pr. dag på 10.000 kr. og ikke har brugt af den.

Beregningen af den samlede sikkerhedsstillelse og betalings-tidspunktet

  • Hvis der ikke skal være en ny auktion, skal du senest 7 dage fra auktionen stille yderligere sikkerhed for dels de restancer og hæftelser, som pant- og udlægshave-re kan forlange betalt, og for de beløb, som skal betales ud over budsummen (størstebeløbet). Sikkerhedsstillelsens størrelse oplyses af fogedretten før auktion-ens afslutning, når det højeste bud kendes.
  • Hvis der skal være en ny auktion regnes 7 dages fristen for at stille restsikkerheden fra datoen for den ny auktion eller, hvis den bliver tilbagekaldt, fra tidspunktet for tilbagekaldelsen.

Hvis fristen ikke overholdes, kan der blive tale om at genoptage auktionen og lade ejen-dommen gå til den næsthøjestbydende. I en sådan situation vil man kunne afkræve dig beløbsforskellen mellem de to bud.

Hvilke krav er der til sikkerhedsstillelsens karakter?

Det er fogedretten, der bestemmer, hvordan sikkerheden skal stilles. Det kan ske i form af en skriftlig indeståelse fra en advokat eller en tidsubegrænset bankgaranti på vilkår, at fogedretten afgør, hvornår den kan frigives. Kontant indbetaling eller overførsel til rettens kt.nr. 0216 4069134408 accepteres også uanset beløbets størrelse. Du skal være opmærksom på, at sikkerhedsstillelsen forbliver i rettens varetægt, indtil alle rettighedshavere har fået betaling.

Hvis du vælger at stille sikkerheden kontant, betyder det, at beløbet skal betales to gange: som sikkerhed til fogedretten og som egentlig betaling til rettighedshaverne. Med mindre du har en stor likvid beholdning, er det en fordel at stille sikkerheden på en af de andre måder beskrevet ovenfor.

  • Hvis du vil undgå at stille sikkerhed, skal du kunne indlevere samtlige originale samtykkeerklæringer til fogedretten inden fristens udløb. En kombination af sikkerhedsstillelse og enkelte samtykkerklæringer accepteres ikke.

    En samtykkeerklæring er en erklæring fra den rettighedshaver, der har fået betaling, om at betaling er sket, og at der kan udstedes auktionsskøde. Du kan først forvente at få samtykkeerklæring fra en kreditforening, når du er godkendt til at overtage gælden, eller har indfriet lånet, og det kan sjældent nås indenfor en uge.
Til top Sidst opdateret: 10-09-2018 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk