Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Om hjemmesiden 

Vejledning til brugere af Hillerød rets hjemmeside

Dette er en vejledning til brugere af hjemmesiden www.domstol.dk/hilleroed. Retten i Hillerød vil gerne gøre det mere brugervenligt og forståeligt for den enkelte bruger.

Generelt

På hjemmesiden kan du navigere rundt på forskellige måder. Uanset hvor på siden du befinder dig, har du adgang til hovedmenupunkterne i toppen af siden og i venstre side. 

Menupunkterne i toppen af siden er generelle punkter for alle domstole. Disse opdateres af Domstolsstyrelsen. Hvis du klikker på menupunkterne i toppen af siden, kommer du direkte hen på hen på Domstolsstyrelsens hjemmeside og væk fra Hillerøds hjemmeside. Hvis du vil tilbage til Hillerøds hjemmeside skal du trykke på ”Tilbage-ikonet”. 

Menupunkterne i venstre side er lokale punkter, der vedrører Retten i Hillerød. Disse opdateres af den lokale webredaktør. Når du klikker på et menupunkt i venstre side, folder underpunkterne sig ud, og du kan herefter klikke dig ind på de enkelte underpunkter.

Nederst på hver side kan du se, hvornår den enkelte side sidst er blevet opdateret og du kan se relevante informationer om Retten i Hillerød. 

Topmenuen (de røde menupunkter)

domstol.dk: Hvis du klikker her, kommmer du hen på forsiden af domstolsstyrelsens hjemmeside.

Sådan gør du: Her kan du finde en lang række oplysninger om retssystemets forskellige sagstyper. Du kan også her finde en ordliste over forskellige juridiske udtryk.

Find retskreds: Her kan du finde din retskreds ved at indtaste din adresse.

Selvbetjening: Her kan du finde forskellige blanketter, du kan beregne din afgift og du kan abonnere på nyheder. 

Om Danmarks domstole: Her kan du finde generelle oplysninger om Danmarks domstoles organisation, mål og værdier m.v.

Hillerød rets forside

På forsiden vil du altid kunne se de seneste nyheder i højre side, ligesom der vil være genveje til nyeste retslister og praktiske oplysninger om retten.

Midt på siden er der en genvejsboks "Til dig der er...." som kan hjælpe dig videre til de relevante sider, hvis du f.eks. er vidne, søger en advokat eller lignende.  

Venstre sidemenu

Menupunkterne i venstre side indeholder praktiske oplysninger om Retten i Hillerød: 

Om retten i Hillerød: Her kan du finde oplysninger om hvilke medarbejdere, der er i de forskellige afdelinger, se rettens organisationsdiagram, se rettens handlingsplaner og værdigrundlag.

Praktiske oplysninger: Her kan du finde oplysninger om bl.a. åbningstider, telefonnumre, adresser, kontonumre, e-mail, elektronisk fakturering, handicapadgang, hvilke kommuner der er med i retskredsen, hvor man kan parkere, information om tinglysningerne ved Retten i Hillerød og hvem der er pressekontakt og webmaster. 

Vejledninger: Her kan du finde forskellige vejledninger. F.eks. om hvad der er godt at vide, hvis man ønsker at byde på en tvangsauktion eller skal skrive under på et testamente (notarialforretning) m.v. Du kan også finde vejledningen her til, hvordan du navigerer rundt på hjemmesiden.

Nyheder: Her kan du se de seneste domsresuméer/ pressemeddelelser og se retslister for Tvangsauktioner, Straffesager og Civile sager.  De øvrige nyheder er lokale nyheder fra retten. 

Retslister: Her kan du finde de seneste retslister. Retslister bliver lagt på hjemmesiden ugen før de skal foretages. Du kan se på den enkelte retsliste, hvornår den sidst er blevet opdateret.

Rådgivning: Her kan du finde oplysninger om retskredsens advokater. Du kan også læse om, hvilke advokater, der er beneficerede, hvilke advokater der er autoriserede bobestyrere (og hvad beneficeret og bobestyrer betyder). Du kan læse om advokatvagterne i retskredsen og se en liste over, hvilke advokater, der yder retshjælp.

Besøg i retten: Her kan du læse om, hvordan man skal forholde sig, hvis man skal møde i retten som vidne, er en skoleklasse der ønsker at besøge retten, eller hvis du i øvrigt ønsker at overvære et retsmøde.

Job i retten: Her kan du se, hvilke ledige stillinger der evt. er ved retten.  

Tal og fakta: Her kan du rettens embedsregnskaber og kvartalsvise statistikker for modtagne og afsluttede sager inden for de enkelte sagsområder.

Gruppesøgsmål: Her kan du se, hvilke gruppesøgsmål der verserer ved retten i Hillerød. Du kan også se en oversigt over gruppesøgsmål ved alle Danmarks domstole.

Retsmægling - Konfliktløsning uden tabere: Her kan du læse oplysninger om retsmægling  - hvad er det, hvordan søger man det? O.s.v.

Til top Sidst opdateret: 14-12-2009 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk