Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retssagsprøve 


Praktisk prøve i retssagsbehandling

For at blive advokat, skal en advokatfuldmægtig blandt andet bestå en retssagsprøve. Prøven kan aflægges ved Retten i Hillerød.

Retten afgør, om en sag (hovedforhandling) kan godkendes til retssagsprøve. Forhandlinger i småsager, forældreansvarssager og retsmæglinger kan ikke godkendes. Godkendelse kræver, at sagen efter rettens skøn giver grundlag for at kunne vurdere fuldmægtigens evner til at behandle retssager. Godkendelsen kan tilbagekaldes, hvis forudsætningerne ændrer sig.

For nærmere vejledning henvises til Justitsministeriets kursusudvalg vedrørende grunduddannelsen: ”Retningslinjer for den praktiske prøve i retssagsbehandling”.

Spørgsmålet om, hvorvidt en sag er egnet til retssagsprøve, kan drøftes under et forberedende retsmøde. I alle tilfælde kræves en skriftlig ansøgning til retten om godkendelse af sagen. Bemærk tidsfristen nedenfor:

Hvis sagen godkendes, skal fuldmægtigen anmelde sagen til Advokatsamfundet senest 4 uger inden hovedforhandlingen. Advokatsamfundet udpeger en censor, med mindre der medvirker 3 juridiske dommere i sagen. Fuldmægtigen skal sende sagens bilag til Advokatsamfundet.

Ved forhandlingens begyndelse skal fuldmægtigen legitimere sig ved billedlegitimation med cpr-nummer.

Fuldmægtigen skal gennemføre forhandlingen selvstændigt, herunder eventuel forelæggelse.

I tilslutning til hovedforhandlingen voterer dommerne/censor. Resultatet (”bestået” eller ”ikke bestået”) meddeles derefter eller på et andet tidspunkt efter nærmere aftale.

Hvis sagen ikke giver tilstrækkelig grundlag for at vurdere fuldmægtigen, tilbagekalder retten godkendelsen, og sagen tæller ikke som et forsøg. Det er muligt at indstille sig til prøven 3 gange.  

Til top Sidst opdateret: 22-03-2019 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk