Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Prøvesager 


Udførelse af prøvesager ved Retten i Hillerød til opnåelse af møderet for landsret og visse sager i Sø- og Handelsretten

Normalt kræver opnåelse af møderet for landsretten, at kandidaten har udført 2 prøvesager. Det er muligt at udføre den ene af de 2 prøvesager ved en byret. Dette kræver, at der er tale om sag med kollegial behandling, typisk en civil sag med 3 dommere, herunder sagkyndige dommere. Boligsager med lægdommere kan ikke anvendes som prøvesag. 

For nærmere vejledning om prøven henvises til Østre Landsrets hjemmeside.

Kandidaten skal skriftligt orientere retten om, at en given sag ønskes udført som prøvesag. Orienteringen skal indeholde:  

  • En beskrivelse af sagen og en redegørelse for, hvorfor sagen menes at være egnet som prøvesag.
  • Kopi af advokatbeskikkelse eller proceduretilladelse
  • Oplysning om kandidatens cpr-nummer.

Der er ikke noget krav om, at retten forud for udførelsen af sagen skal godkende sagen som prøvesag. Kandidaten kan dog anmode retten om en forhåndsudtalelse om sagens egnethed. Retten vurderer da, om sagen på det foreliggende grundlag anses for egnet eller må afvises som prøvesag. Endelig vurdering af, om sagen er egnet, kan først træffes i forbindelse med hovedforhandlingen, hvor sagens endelige omfang og karakter kendes.   

Retten indhenter oplysninger fra landsretten om eventuelle tidligere prøvesager.

I tilslutning til hovedforhandlingen afgør dommerne, om kandidatens udførelse af sagen samlet set har været tilfredsstillende, eller om prøven ikke er bestået. Resultatet meddeles kandidaten, der kan anmode om en nærmere begrundelse, som eventuelt kan gives i voteringsværelset.   

Retten orienterer landsretten om udfaldet af prøvesagen. 

Til top Sidst opdateret: 03-08-2010 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk