Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Digital kommunikation 

Med underskriftskravets ophævelse for visse processkrifter pr. 1. januar 2015 er der udarbejdet nye retningslinjer for digital kommunikation med Danmarks Domstole.  Retningslinjerne kan læses ved at klikke på linket til højre på siden.

Henvendelser til retten

Mails sendes til den relevante afdelings mailadresse, hvis denne kendes:

Afdeling: Område E-mailadresse:  
Retssekretariatet Civile sager og straffesager
ret.hil@domstol.dk
Familieretten Familieretlige sager familie.hil@domstol.dk
Fogedretten Fogedsager og tvangsauktioner
foged.hil@domstol.dk
Skifteretten Insolvensskiftesager og dødsboskiftesager
skifte.hil@domstol.dk
Kassen Bogholderi

kasse.hil@domstol.dk
Administrationen Andre henvendelser
adm.hil@domstol.dk

 

Er der tvivl om, hvilken afdeling, mailen skal sendes til, sendes den til rettens hovedmailadresse: hillerod@domstol.dk

Husk at oplyse et sagsnummer, når du skriver til retten.

Husk! Fortrolige personoplysninger såsom helbredsmæssige eller økonomiske oplysniner, information om strafbare forhold eller dit eller andres cpr.nummer altid bør sendes med sikker e-mail herunder fx via  e-boks. Læs mere under rettens kontaktoplysninger.


Hvad kan retten modtage digitalt?

Visse dokumenter/sagstyper kræver fortsat underskrift og skal derfor indsendes med almindelig post.

Af skemaet nedenfor fremgår, hvad retten pr. 1. januar 2015 kan modtage digitalt og hvad vi fortsat skal modtage med posten.

Meddelelser som ikke fremgår af skemaet, og som har karakter af almindelig korrespondance, en besked om praktiske forhold o.s.v. kan modtages digitalt i alle sagstyper.

Sagstype

Modtages digitalt

Kan ikke modtages digitalt

Civile sager

X

Civile sager skal anlægges digitalt på portalen www.minretssag.dk

Al kommunikation foregår via portalen. Alle dokumenter skal sendes via portalen, med mindre andet er aftalt med retten, eller retten har fritaget dig for at anvende portalen.

 

Straffesager

X

Ekstrakter og materialesamlinger medmindre vi selv anmoder om digital fremsendelse

Betalingspåkrav

X

(f.eks. betalingspåkrav og skyldners skriftlige indsigelse, anmodning om genoptagelse)


Fogedsager

X

(f.eks. pantebrevsudlæg , udpantninger (forsikring/ATP), anmodning om umiddelbar fogedforretning, herunder udsættelse af lejemål, lukkesager (el, varme, gas), leasing, anmodning om samvær)

Anmodning om tvangsfuldbyrdelse af pengekrav.


Anmodning om erklæring om eksigibilitet for udenlandske afgørelser.

Anmodning om attestation af gældsbreve.

Tvangsauktionssager

X

 

Insolvensskiftesager

X

Erklæringer på tro og love, jf. konkurslovens § 148, stk. 2

Regnskaber

Dødsboskiftesager

X

(f.eks. dødsanmeldelse, anmeldelse af krav, anmodning om behandling ved bobestyrer)

Anmodning om udleveringer af boer (undtagen bobestyrerboer).

Åbningsstatus, hvis den også gælder som boopgørelse 
(Opgørelse over boets aktiver og passiver underskrevet af samtlige arvinger).

Boopgørelser/Regnskaber

Ægtefælleskiftesager

X

Separate tvister i dødsbo- og ægtefælleskifter

X

Se ovenfor om civile sager.

 

 

Henvendelser fra retten

Retten sender digitalt, så snart der er mulighed for det.

Når det kan lade sig gøre, kommunikeres sikkert til enten borgerens eller virksomhedens digitale postkasse (e-boks). 

Klik her for at læse vejledning til, hvordan man åbner vedhæftede filer i e-boks.

Der kan være tilfælde, hvor retten kommunikerer direkte via en almindelig mailadresse, men det kræver, at der ikke indgår personfølsomme oplysninger i mailkorrespondancen.

Er der ikke mulighed for at kommunikere digitalt, sendes korrespondance med almindelig post eller via personlig aflevering fra stævningsmand.

Til top Sidst opdateret: 02-04-2019 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk