Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bestil eller aflys tid hos notaren 

Notaren bekræfter underskrifter af testamenter og andre dokumenter, bekræfter rigtigheden af fotokopier, foretager lodtrækninger og medvirker ved åbning af bankbokse.

Det er vigtigt, at du bestiller en tid hos notaren.

Du kan bestille tid hos notaren ONLINE.

Du kan booke tid og finde ledige tider hos notaren ved at klikke på linket til højre på denne side. 
Du kan også via linket aflyse en tid, som du har bestilt online.

Du kan også bestille tid ved at kontakte retten

Notarforretninger foretages i alle retskredse uafhængig af bopæl/forretningssted.

 

Udkørende notarforretninger foretages kun i  egen retskreds, og hvis du er alt for syg til at komme til retten. Og  der må påregnes kørselsgodtgørelse (f.eks. taxa) til notaren. Vi foretager gerne notarforretninger på parkeringspladsen, hvis du er dårligt gående.


Skal du have foretaget en udkørende notarforretning, en boksåbning, en vekselprotest eller en lodtrækning kontakter du i stedet retten, da online tidsbestilling ikke kan anvendes.


Notarpåtegninger kan foretages på dansk, engelsk og tysk. 

 

 Notarforretningseksempler  

Retsafgift

Underskrift af testamenter

300 kr. pr. dokument

Bekræftelse af fotokopier

100 kr. pr. dokument

Bekræftelse af underskrift (privat)

300 kr. pr. dokument

Bekræftelse af underskrift, evt. efter underskriftsprøve (virksomhed)

300 kr. pr. dokument

 

Betaling kan ske kontant, med mobilepay eller Dankort.

 

Ved underskrift af testamenter medbringes

·      Legitimation - i form af pas, kørekort eller gyldig opholdstilladelse. Hvis du ikke har den nævnte legitimation, så kontakt retten inden du tager derind, så I kan tale om, hvad der kan accepteres som legitimation.

·      Det originale testamente (Vær opmærksom på, at testamentet ikke må være underskrevet hjemmefra.)
Retten kan ikke hjælpe med at udarbejde testamenter.

·      En kopi af testamentet
Husk at forsiden på kopien skal være den autoriserede blanketforside, der kan hentes ved at klikke
her. Forsiden skal udfyldes enten på pc eller med letlæselig håndskrift.
Alle kopier af testamenter scannes ind for at blive indberettet til Centralregistreret for Testamenter på
www.tinglysning.dk.

 

Ved bekræftelse af underskrift, evt. efter underskriftsprøve(virksomhed) medbringes

·      Legitimation - i form af pas eller kørekort.

·      Nyere tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen.

 

Ved bekræftelse af fotokopier medbringes 

 

Det eller de originale dokumenter


Bemærk venligst, at notaren ikke kan bekræfte kopier udstedt af andre offentlige myndigheder. Her henvises til Udenrigsministeriet.

 

Udkørende notarforretninger eller notarforretninger på parkeringspladsen ved retten

Hvis du er meget syg eller det på anden måde er umuligt for dig at komme frem til notaren, kan du ringe til notaren i den retskreds, hvor du bor, og høre om notaren kan komme til dig i stedet. Hvis du er indlagt på hospitalet, kan du få notaren fra den retskreds, hvor hospitalet ligger, til at komme til hospitalet.

Notaren kører ud efter aftale indenfor rettens åbningstid

Du skal betale notarens transport.

Notaren foretager gerne notarforretninger på rettens parkeringsplads, hvis du f.eks. er dårligt gående. Giv blot besked herom ved bestillingen af tiden.

 

Lodtrækninger

Notaren foretager lodtrækninger. Prisen er 500 kr. pr. påbegyndt time.

Du skal altid kontakte notaren i god tid inden lodtrækningen. Du skal sende forskellige papirer frem til notaren, blandt andet:

·   kopi af spillemyndighedens tilladelse,

·   et prøveeksemplar af lodsedlen og

·   oplysning om, hvor mange gevinster der skal trækkes.

Fremsendelse kan ske på mail til skifte.hil@domstol.dk

Lodtrækninger foretages indenfor rettens åbningstid.

Notarens medvirken er kun nødvendig, hvis den samlede salgssum overstiger 20.000,00 kr.


Skifteretten råder ikke selv over et elektronisk lodtrækningsprogram.


Alle lodtrækninger sendes derfor til foretagelse ved Tinglysningsretten i Hobro.


Det er derfor vigtigt, at lodtrækninger sendes til notaren i god tid, og altid sådan, at anmodningen er notaren i hænde senest 3 uger før udtrækningsresultatet skal anvendes.

 

Boksforretninger

Ved boksforretninger kontaktes retten via mail

Mailen skal indeholde:

·      Lejekontrakt på boksene

·      Oplysning er om boksnumre

·      Rykkerskrivelser m.v.  

·      Forretningsbetingelser for boksleje

Til top Sidst opdateret: 22-10-2019 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk