Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Straffesager i uge 47 - 2019 
13-11-2019 

 
Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
18-11-2019 kl.09:00. Retssal G. Rettens j.nr.: SS 99-3298/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Anne Lægaard Bindslev
Sagen drejer sig om: vold og fornærmelig tiltale den 12. maj 2019 i Herning
Advokat: Jens Erik Pedersen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-73241-00379-19
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
18-11-2019 kl.09:00. Retssal F. Rettens j.nr.: SS 99-4306/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Jan Tino Knudsen
Sagen drejer sig om: overtrædelse af reglerne om melde- og opholdspligt,
Kærshovedgård
Advokat: Søren Vestergaard Hansen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-84169-01105-19
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
18-11-2019 kl.09:00. Retssal D. Rettens j.nr.: SS 99-4531/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Solveig Bloch Madsen
Sagen drejer sig om: trussel om vold den 5/7-19 mv. i Herning
Advokat: Kaare Kristensen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-75183-00030-18
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
18-11-2019 kl.10:30. Retssal C. Rettens j.nr.: SS 99-4028/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Anne Lægaard Bindslev
Sagen drejer sig om: blufærdighedskrænkelse i perioden februar - april 2019 i
Skjern
Advokat: Henrik Thorstholm
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-72375-00030-19
 
Straffesag, Øvrige straffesager, Ændring af betinget dom/Foranstaltning
18-11-2019 kl.11:30. Retssal F. Rettens j.nr.: SS 99-4666/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Jan Tino Knudsen
Sagen drejer sig om: vilkårsovertrædelse
Advokat: René Knudsen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-83220-00078-19
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
18-11-2019 kl.13:00. Retssal F. Rettens j.nr.: SS 99-4336/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Jan Tino Knudsen
Sagen drejer sig om: overtrædelse af reglerne om melde- og opholdspligt,
Kærshovedgård
Advokat: Jan Aarup
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-84169-00996-19
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
18-11-2019 kl.13:00. Retssal C. Rettens j.nr.: SS 99-4700/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Anne Lægaard Bindslev
Sagen drejer sig om: besiddelse af kniv samt overtrædelser af straffeloven i
Herning
Advokat: René Knudsen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-84180-00165-19
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Særlov, § 898
19-11-2019 kl.09:00. Retssal D. Rettens j.nr.: SS 99-1548/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Poul Holm
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af dyreværnsloven 13/12 2016 i Spjald
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-89110-00007-17
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Særlov, § 898
19-11-2019 kl.09:00. Retssal D. Rettens j.nr.: SS 99-1548/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Poul Holm
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af dyreværnsloven 22/11 2016 i Spjald
Advokat: Uffe Baller
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-89110-00007-17
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Særlov, § 898
19-11-2019 kl.09:00. Retssal D. Rettens j.nr.: SS 99-1548/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Poul Holm
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af dyreværnsloven 22/11 2016 i Spjald
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-89110-00007-17
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
19-11-2019 kl.09:00. Retssal F. Rettens j.nr.: SS 99-3226/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Stephan Fischer Hvam
Sagen drejer sig om: Narkokørsel 17/3 2019 i Struer
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-80242-00219-19
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
19-11-2019 kl.09:00. Retssal C. Rettens j.nr.: SS 99-3858/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Michael Lynge Jensen
Sagen drejer sig om: Manglende syn på bil
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-84410-00250-19
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
19-11-2019 kl.09:20. Retssal C. Rettens j.nr.: SS 99-2050/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Michael Lynge Jensen
Sagen drejer sig om: hastighedsoverskridelse den 25. januar 2019 ved Arnborg
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-81270-00110-19
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
19-11-2019 kl.09:20. Retssal F. Rettens j.nr.: SS 99-3222/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Stephan Fischer Hvam
Sagen drejer sig om: Narkokørsel 5/8 2018 i Herning
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100.-80242-00550-18
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
19-11-2019 kl.09:40. Retssal F. Rettens j.nr.: SS 99-3221/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Stephan Fischer Hvam
Sagen drejer sig om: Narkokørsel 10/6 2018 i Tarm
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-80242-00412-18
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
19-11-2019 kl.10:00. Retssal F. Rettens j.nr.: SS 99-3220/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Stephan Fischer Hvam
Sagen drejer sig om: Narkokørsel d.22/3 2019 I Ringkøbing
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-80242-00242-19
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
19-11-2019 kl.10:20. Retssal F. Rettens j.nr.: SS 99-3218/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Stephan Fischer Hvam
Sagen drejer sig om: Narkokørsel 18/3 2019 i Herning
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-80242-00221-19
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
19-11-2019 kl.10:40. Retssal F. Rettens j.nr.: SS 99-3216/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Stephan Fischer Hvam
Sagen drejer sig om: Narkokørsel 1/3 2019 i Ikast
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-80242-00185-19
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
19-11-2019 kl.11:00. Retssal C. Rettens j.nr.: SS 99-3135/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Michael Lynge Jensen
Sagen drejer sig om: Narkokørsel 6/2 2019 i Videbæk
Advokat: Morten Wosylus Kamp
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-80242-00108-19
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
19-11-2019 kl.11:00. Retssal F. Rettens j.nr.: SS 99-3339/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Stephan Fischer Hvam
Sagen drejer sig om: Hastighedskørsel 3/12 2018 i Greve
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 1200-81022-00408-18
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
19-11-2019 kl.11:20. Retssal C. Rettens j.nr.: SS 99-3859/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Michael Lynge Jensen
Sagen drejer sig om: Hastighedskørsel
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-81270-00322-19
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
19-11-2019 kl.11:40. Retssal C. Rettens j.nr.: SS 99-3860/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Michael Lynge Jensen
Sagen drejer sig om: Færdselsloven§ 118
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-81440-00153-19
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
19-11-2019 kl.13:00. Retssal C. Rettens j.nr.: SS 99-2248/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Michael Lynge Jensen
Sagen drejer sig om: tyveri og bedrageri juni og september 2017 i Herning
Advokat: Henrik Thorstholm
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-75584-00112-17
 
Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
19-11-2019 kl.13:00. Retssal F. Rettens j.nr.: SS 99-3836/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Solveig Bloch Madsen
Sagen drejer sig om: Hærværk i Herning d. 16/4 2019
Advokat: Bjarne Lund Jørgensen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-77115-00001-19
 
Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
19-11-2019 kl.13:00. Retssal F. Rettens j.nr.: SS 99-3836/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Solveig Bloch Madsen
Sagen drejer sig om: Hærværk i Herning d. 16/4 2019
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-77115-00001-19
 
Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
19-11-2019 kl.13:00. Retssal F. Rettens j.nr.: SS 99-3836/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Solveig Bloch Madsen
Sagen drejer sig om: Hærværk i Herning d. 16/4 2019
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-77115-00001-19
 
Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
19-11-2019 kl.14:00. Retssal F. Rettens j.nr.: SS 99-3957/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Solveig Bloch Madsen
Sagen drejer sig om: Hærvært i Haderup 22/2 2019
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-77111-00417-19
 
Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
19-11-2019 kl.14:00. Retssal F. Rettens j.nr.: SS 99-3957/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Solveig Bloch Madsen
Sagen drejer sig om: Hærværk i Haderup 22/2 2019
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-77111-00417-19
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
20-11-2019 kl.09:00. Retssal C. Rettens j.nr.: SS 99-3039/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Poul Holm
Sagen drejer sig om: vold i perioden 1. februar 2018 - 6. januar 2019 i Brande
Advokat: Ditte Schou-Christensen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-73241-00418-19
 
Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
20-11-2019 kl.09:00. Retssal D. Rettens j.nr.: SS 99-4294/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Solveig Bloch Madsen
Sagen drejer sig om: tyveri i august og september 2019 i bl.a. Herning
Advokat: Kaare Kristensen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-75619-00183-19
Sagen drejer sig om: tyveri i august og september 2019 i bl.a. Herning
Advokat: René Knudsen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-75619-00183-19
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
20-11-2019 kl.13:00. Retssal D. Rettens j.nr.: SS 99-3532/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Hanne Rokkjær Fløe
Sagen drejer sig om: opholds- og meldepligt på Kærshovedgård
Advokat: Amalie Starch Larsen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-84169-01152-19
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
20-11-2019 kl.13:00. Retssal G. Rettens j.nr.: SS 99-4836/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Solveig Bloch Madsen
Sagen drejer sig om: overtrædelse af reglerne om melde- og opholdspligt,
Kærshovedgård mv.
Advokat: Finn Roger Nielsen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-84169-01739-19
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
20-11-2019 kl.13:15. Retssal F. Rettens j.nr.: SS 99-3340/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Steen Friis Nielsen
Sagen drejer sig om: udsat sag
Advokat: Kjeld Skov
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-77281-00149-19
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
20-11-2019 kl.14:00. Retssal C. Rettens j.nr.: SS 99-3635/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Poul Holm
Sagen drejer sig om: udsat sag
Advokat: Henrik Thorstholm
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-73241-00662-19
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
21-11-2019 kl.09:00. Retssal F. Rettens j.nr.: SS 99-1247/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Hanne Rokkjær Fløe
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af reglerne om melde- og opholdspligt,
Kærshovedgård
Advokat: Jakob Fastrup
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-84149-14233-18
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
21-11-2019 kl.09:00. Retssal D. Rettens j.nr.: SS 99-3618/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Frank Mørch
Sagen drejer sig om: Kørt personbil hvor ruderne var dækket af is
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-81450-00071-19
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
21-11-2019 kl.09:00. Retssal C. Rettens j.nr.: SS 99-3973/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Poul Holm
Sagen drejer sig om: overtrædelse af færdsels- og straffeloven den 31. oktober
2017
Advokat: Thomas Mikkelsen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-73341-00091-18
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
21-11-2019 kl.09:00. Retssal G. Rettens j.nr.: SS 99-4790/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Charlotte Schrøder
Sagen drejer sig om: trussel mod polititjenestemand den 10. september 2019 i
Skjern mv.
Advokat: Finn Bur Andersen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-70306-00011-19
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
21-11-2019 kl.09:20. Retssal D. Rettens j.nr.: SS 99-3616/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Frank Mørch
Sagen drejer sig om: Kørsel uden kørekort
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-81409-00670-19
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
21-11-2019 kl.09:50. Retssal D. Rettens j.nr.: SS 99-3615/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Frank Mørch
Sagen drejer sig om: Køsel med traktor uden fastgjort læs
Advokat: Jørgen Iversen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-81580-00003-19
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
21-11-2019 kl.10:10. Retssal D. Rettens j.nr.: SS 99-3614/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Frank Mørch
Sagen drejer sig om: Færdselsuheld 23/2 2019 i Ringkøbing
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-73316-00013-19
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
21-11-2019 kl.11:10. Retssal D. Rettens j.nr.: SS 99-3612/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Frank Mørch
Sagen drejer sig om: Ulovlig knallert
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-81446-00164-18
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
21-11-2019 kl.13:00. Retssal F. Rettens j.nr.: SS 99-2822/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Hanne Rokkjær Fløe
Sagen drejer sig om: Manglende overholdelse af opholds- og meldepligt
Advokat: Jakob Fastrup
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-84149-00083-19
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
21-11-2019 kl.13:00. Retssal D. Rettens j.nr.: SS 99-3540/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Frank Mørch
Sagen drejer sig om: Spirituskørsel
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 3700-80201-00240-18
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
21-11-2019 kl.13:00. Retssal C. Rettens j.nr.: SS 99-4599/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Poul Holm
Sagen drejer sig om: vold den 25. september 2019 i Herning
Advokat: René Knudsen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-73241-00888-19
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
21-11-2019 kl.13:20. Retssal D. Rettens j.nr.: SS 99-3537/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Frank Mørch
Sagen drejer sig om: Spirituskørsel 27/4 2019 i Ringkøbing
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-80117-00031-19
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
21-11-2019 kl.13:50. Retssal D. Rettens j.nr.: SS 99-3536/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Frank Mørch
Sagen drejer sig om: Spirituskørsel 27/4 2019 i Herning
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-80117-00030-19
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
21-11-2019 kl.14:20. Retssal D. Rettens j.nr.: SS 99-3535/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Frank Mørch
Sagen drejer sig om: Narkokørsel 27/2 2019 i Herning
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 0100-80201-00245-18
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
21-11-2019 kl.14:40. Retssal D. Rettens j.nr.: SS 99-3534/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Frank Mørch
Sagen drejer sig om: Spirituskørsel 22/12 2018 i Tarm
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-80201-00771-18
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
22-11-2019 kl.09:00. Retssal A. Rettens j.nr.: SS 99-1520/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Charlotte Schrøder
Sagen drejer sig om: Udsat sag
Advokat: Jens Erik Pedersen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-70325-00015-18
Sagen drejer sig om: udsat sag
Advokat: Jakob Dalsgaard-Hansen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-70325-00015-18
Til top Sidst opdateret: 13-11-2019 
Retten i HerningseperatorHaraldsgade 28seperator7400 HerningseperatorTelefon: 99686000seperatorEmail: herning@domstol.dk