Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Udtalelse i anledning af, at Retten i Herning har fået en nævningedom ophævet på grund af en inhabil dommer. 
07-08-2018 

 
 
Vestre Landsret offentliggjorde den 6. august 2018 en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at landsretten ved dom i en nævningesag mod en 33-årig mand havde ophævet byrettens dom og hjemvist sagen til fornyet behandling, fordi en af de juridiske dommere ved byretten havde været inhabil. Ved byrettens dom var manden fundet skyldig i at have kastet en håndgranat mod Black Armys klubhus i Herning og have skudt en person 3 gange i benet. Byretten havde idømt manden forvaring.
 
Retspræsident Steen Friis Nielsen udtaler i den forbindelse:
 
”Under sagens efterforskning har en af dommerne forlænget fængslingen for tiltalte efter retsplejelovens § 762, stk. 2, nr. 1, bl.a. fordi vedkommende dommer har vurderet, at der var en ”særlig bestyrket mistanke” om, at den tiltalte havde fremkaldt nærliggende fare for nogens liv eller førlighed ved at kaste en håndgranat mod Black Armys klubhus. Når en dommer har vurderet, at der er en særlig bestyrket mistanke, om, at en tiltalte er skyldig, er dommeren inhabil til at dømme i sagen. Retten behandler et meget stort antal sager, og derfor har retten også nogle rutiner, som skal sikre, dels at jeg ikke udpeger en inhabil dommer til sagen, og dels at dommeren og de øvrigt medvirkende dommere selv opdager, at der foreligger inhabilitet. I det her tilfælde har både jeg ved udpegning af dommerne og de involverede dommere overset, at en af dommerne under fristforlængelserne havde vurderet, at der var en særlig bestyrket mistanke om, at den tiltalte var skyldig. Det er en menneskelig fejl, som jeg dybt skal beklage. Jeg har straks taget initiativ til, at retten gennemgår sine procedurer og sikrer, at den her slags fejl ikke kommer til at gentage sig. Om den konkrete sag kan jeg kun oplyse, at retten straks, når sagen kommer tilbage fra landsretten, vil tage initiativ til at få den berammet på ny under medvirken af nye dommere og nye nævninger. Jeg forventer ikke, at fejlen påfører manden yderligere omkostninger, idet jeg skal bemærke, at dette dog er en judiciel afgørelse.”
Til top Sidst opdateret: 07-08-2018 
Retten i HerningseperatorHaraldsgade 28seperator7400 HerningseperatorTelefon: 99686000seperatorEmail: herning@domstol.dk