Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Pressemeddelelse vedr. statistik 
14-09-2007 

Pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af retternes statistik for 1. halvår 2007
 

I Herning har domstolsreformen som i de fleste andre retter givet negative resultater i det første halvår af 2007. Statistikken viser, at selvom tilgangen af nye sager er faldet, er rettens sagsbehandlingstider forlænget.

Den generelle tendens for straffesagerne er, at der er kommet lidt færre sager i 1. halvår. En del af årsagen til det er muligvis, at der anmeldes færre forbrydelser, men der kan også være en vis ophobning af sager hos anklagemyndigheden, da også arbejdet hos politiet og dermed anklagemyndigheden har været påvirket af reformerne.

For de civile sagers vedkommende må retten i Herning også konstatere, at vi i året har brugt lidt længere tid på at behandle lidt færre sager.

De samme tendenser kan ses på foged- og skiftesager, ligesom retten ikke tinglyser dokumenter så hurtigt, som det tidligere skete i både Skjern, Ringkøbing og Herning.

Baggrunden for disse negative resultater er helt klart reformen. Personale, edb-anlægget, møbler og sager blev flyttet fra 3 retter til en større ret i Herning fordelt på 2 lejemål i byen. Selve denne fysiske flytning krævede mange kræfter og megen tid, der gik fra den tid, der kunne bruges på sagsbehandling. Umiddelbart efter årsskiftet måtte retten kæmpe med tekniske problemer. Der var problemer med at få edb-systemerne til at virke. Telefonanlægget gav også anledning til en del frustrationer. Det største problem var nok, at der i forbindelse med sammenlægningen af retterne i Skjern, Ringkøbing og Herning skete en ganske væsentlig reduktion af kontorpersonalet. Ud over at der manglede ca. 1/6 af kontorpersonalet, manglede der også en del personale med særlige kompetencer. Det betød, at der måtte bruges mange kræfter på at uddanne personale til at tage over efter de medarbejdere fra de gamle retter, der valgte ikke at følge med til den ny ret i Herning. Det er også velkendt, at en reform med flytning af arbejdspladser, nye kolleger, ny struktur og måske endog nye arbejdsopgaver giver megen turbulens og suger mange kræfter ud af personalet. Denne uro vil oftest blive fulgt op af en mindre produktivitet. Det er dog også normalt, at det efter en indkøringsperiode atter vil være muligt at øge produktiviteten.

Retspræsident Henrik S. Stamp udtaler i den anledning følgende: Jeg mener, at det nu går den rette vej. Vores IT-systemer er begyndt at virke, selvom der stadig er sagsbehandlingssystemer, der ikke virker optimalt. Vi er kommet godt igennem sommerferien, og alle vore medarbejdere har kunnet afvikle 3 ugers sammenhængende sommerferie. Alle ansatte ved Retten i Herning har ydet en stor indsats for at få retten til at fungere som en enhed. Jeg håber ikke, at der kommer en større pukkel af nye sager fra politiet i efteråret. Dette vil kunne påvirke statistikken for hele året. Det er dog min klare opfattelse, at vi er inde i en positiv udvikling. Det er gået meget bedre i de seneste måneder. Jeg kan se, at bunkerne på medarbejdernes skriveborde er blevet mindre. Det vigtigste er dog, at personalet ikke må miste gnisten og gejsten. Det er ledelsens opgave at sikre dette, og det er vi i ledelsen helt bevidste om.

Jeg vil dog allerede nu advare om, at vi indenfor det næste halve år får nye store udfordringer. Vi har igennem nogen tid kun haft tilladelse til at ansætte personale i midlertidige stillinger, da retten skal flytte tinglysningen til Tinglysningsretten i Hobro i påsken 2008. Dette får konsekvenser. Dels må vi formentlig tage afsked med en række dygtige medarbejdere, som vi har brugt mange ressourcer på at oplære. Dels skal vi flytte en række dygtige tinglysningsmedarbejdere til andre opgaver, hvor de skal påbegynde oplæring. Det vil uvilkårligt igen medføre en nedgang i vores produktivitet.
Til top Sidst opdateret: 14-09-2007 
Retten i HerningseperatorHaraldsgade 28seperator7400 HerningseperatorTelefon: 99686000seperatorEmail: herning@domstol.dk