Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Pressemeddelelser om ændring af fredningen Bremdal Strand. 
26-05-2008 

 
Pressemeddelelser om ændring af fredningen Bremdal Strand.

Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlig del, har netop udsendt en afgørelse, hvorefter fredningen af Bremdal Strand ændres. Ændringen af fredningen er sket efter forslag fra Struer kommune. 

Arealet blev fredet allerede i 1937. Formålet med den oprindelige fredning var at sikre en badestrand for beboerne i Struer og Holstebro. Fredningsbestemmelserne sikrede, at dette formål kunne nås. Imidlertid har samfundet udviklet sig siden 1937, og det har ønskerne fra lokalområdets beboere også. Fredningen har således været til hinder for, at der kunne etableres en beach-volley bane ud for campingpladsen. Det har heller ikke været muligt at bygge et større center for vandsport, som der var stærke lokale kræfter for at etablere. Det har også vist sig, at der var usikkerhed om afgrænsningen af fredningen. Amtet og Struer kommune har således arbejdet med kort, der afveg fra det oprindelige fredningskort. Der var derfor også et behov for endeligt at få afklaret, hvor fredningsgrænsen skulle forløbe.

Struer kommune udarbejdede i efteråret 2007 et fredningsforslag, der skulle ændre fredningsbestemmelserne, så fredningen blev mere tidssvarende. Fredningens formål er blevet udvidet, men det er dog fortsat en del af fredningens formål at sikre, at området kan anvendes til badestrand. Fredningen stiller sig således ikke længere i vejen for at lave en beach-volley bane. Anlæggelse af en beach-volley bane kræver dog fortsat en tilladelse efter Naturbeskyttelseslovens § 3, ligesom fredningsnævnet også skal godkende den nærmere placering og udformning. Der vil derfor næppe blive anlagt en beach-volley bane til sommersæsonen 2008. Fredningsgrænsen er blevet ændret lidt, så det vandsportcenter, der nok fortsat er planer om, kan placeres udenfor det fredede areal. 

En enkelt privat lodsejer er ved fredningen blevet tilkendt en mindre erstatning. Denne er fastsat med udgangspunkt i de takster, Naturklagenævnet anvender. 

Fredningskendelsen er vedhæftet denne pressemeddelelse.

Klik her og læs kendelsen

Henrik Stamp
formand for fredningsnævnet

Til top Sidst opdateret: 26-05-2008 
Retten i HerningseperatorHaraldsgade 28seperator7400 HerningseperatorTelefon: 99686000seperatorEmail: herning@domstol.dk