Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Nye lægdommere til Retten i Herning 
22-11-2019 

 
 
Når Retten i Herning slår dørene op næste år, bliver det med indrulning af 225 nye lægdommere, der som nævninger og domsmænd står klar til at bistå de juridiske dommere under pådømmelsen af straffesager (domsmandssager og nævningesager).

Den 20. og 21. november bød Retten i Herning de nye lægdommere velkomne ved to introduktionsaftener. Aftenenerne bestod af oplæg fra retspræsident Steen Friis Nielsen, dommerne Solveig Bloch Madsen og Michael Lynge Jensen samt afdelingsleder Jane Hvam. De fremmødte fik blandt andet en kort introduktion til domsmandshvervet, rettens forventninger til de nye domsmænd, fremvisning af flere retssale samt praktiske informationer inden opstarten. De fremmødte fik herudover mulighed for at stille spørgsmål og få afklaret de ting, de var i tvivl om.

En lægdommer kan fungere som enten domsmand eller nævning i straffesager. Alle straffesager starter op i byretten.
 
Byretten behandler straffesagerne som domsmandssager, hvis den tiltalte nægter sig skyldig, og anklageren kræver fængselsstraf eller frakendelse af rettigheder, for eksempel frakendelse af retten til at drive en bestemt slags virksomhed. En domsmandsret består af én juridisk dommer og to lægdommere, der fungerer som domsmænd. De tre dommere dømmer på lige fod, det vil sige, at de ved afstemning om skyld og straf har én stemme hver, og det er flertallet, der afgør sagen.

Nævningesager er sager, hvor anklageren kræver fængselsstraf på fire år eller mere, eller sager, hvor den tiltalte kan blive dømt til forvaring eller anden anbringelse. I en nævningesag i byretten består nævnetinget af tre juridiske dommer og seks nævninger. Mindst 2 juridiske dommere og 4 nævninger skal stemme for domfældelse, før en tiltalt kan findes skyldig i byretten.

I alt 13.500 nævninger og domsmænd starter op på landsplan fra det nye år, hvilket er det største antal nogensinde. De nye lægdommere har alle gennemgået et ”sikkerhedstjek” ved hjælp af Kriminalregistret, og er samtidig vurderet ”uberygtede”. Lægdommerne er valgt for en 4-årig periode fra år 2020 – 2023. De første af de nye lægdommere påbegynder arbejdet den 2. januar 2020.

For en mere dybdegående beskrivelse af lægdommerhvervet, kan der henvises til domstolenes hjemmeside (www.domstol.dk) under fanen ”straffesager”.
______________________________________________________________________________
 
For yderligere information kan der ske henvendelse til
 
Pressekontaktdommer:
Anne Lægaard Bindslev
E-mail:
Alb@domstol.dk
Tlf.: 99 68 60 57
Til top Sidst opdateret: 22-11-2019 
Retten i HerningseperatorHaraldsgade 28seperator7400 HerningseperatorTelefon: 99686000seperatorEmail: herning@domstol.dk