Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Embedsregnskab 
27-05-2011 

Retten i Herning er både hurtig og effektiv.
 

Retten i Herning har nu offentliggjort embedsregnskabet for 2010, ligesom der nu også foreligger tal for 1. kvartal i 2011. 

Kort kan det siges, at retten i det sidste års tid har afviklet sagsbunkerne og nu behandler alle sager så hurtigt, så sagsbehandlingstiderne generelt er blandt de korteste i landet. Det har betydet, at produktiviteten er faldet fra 2009 til 2010, men produktiviteten er stadig bedre end landsgennemsnittet.

I 2009 havde Retten i Herning en produktivitet, der var blandt de højeste i Danmark. Produktiviteten er et udtryk for, hvor mange sager der afsluttes sat op mod den arbejdskraft, der anvendes til behandling af sagerne. Sagerne vægtes, så de sager, der kræver flest personale­res­sourcer, også tæller mest i statistikken.

Indekstallene for produktiviteten i Retten i Herning var i 2008 96,4, 111,5 i 2009 og 108,9 i 2010. Det skal holdes op mod, at gennemsnittet i 2010 for byretterne var 107,8, mens indekstallet for komme i ”Top 5” var 111,4. Retten i Herning var derfor ca. 1 procentpoint bedre end landsgennemsnittet.

Indekstallet for produktivitet kan dog ikke stå alene. For at få et billede af rettens resultat skal der også ses på størrelsen af sagsbunkerne og sagsbehandlingstiderne.

Udtrykket ”sagsbunker” bruges om de sager, der verserer længere tid end sagsbehandlingen kræver. Det er ikke muligt at behandle sager uden en ekspeditionstid, som selvfølgelig svinger afhængig af sagens karakter. Statistisk måles sagsbunkerne derfor som antal verserende sager sat i forhold til antallet af modtagne sager.

Retten i Herning har generelt så få verserende sager sat i forhold til antallet af modtagne sager, så vi ligger væsentligt under gennemsnittet af landets byretter.

Et par tal dokumenterer dette.

I domsmandssager er landsgennemsnittet af verserende sager 40% af antallet af modtagne sager. I Herning var tallet 23,8%. I sager uden domsmænd var gennemsnittet 26%, mens det i Herning kun var 13,9%.

I almindelige civile sager var landsgennemsnittet 52,1%, mens det i Herning var 45,8%.

I fogedretten var landsgennemsnittet af almindelige fogedsager 22,4%, mens det i Herning var 16,4% og for betalingspåkrav var tallene henholdsvis 29,1% og i Herning 23,6%.

I skifteretten var landsgennemsnittet for sager om dødsboer 49,9% mens det i Herning var 44,7%. Insolvenssagerne var tallet i Herning 63,5%, mens landsgennemsnittet var på 60,7%. Insolvenssagerne udgør dog kun ca. 25% af sagsantallet i skifteretten, så samlet set havde skifteretten dog ikke sagsbunker, der giver anledning til større ændringer i vores sagsbehandling. 

Der er dog plads til forbedringer, og det vil retten også arbejde med i 2011 og i de følgende år. Udover insolvenssagerne i skifteretten er der også lidt behov for at se på sagsbehandlingen af sager om familieret. Det er sager om skilsmisse herunder især sager om, hvem der skal have forældremyndigheden over børn, og hvor de skal bo. 

Retten i Herning har ikke egentlige sagsbunker med sager om familieretten, men gennemløbstiden eller den periode, der går fra modtagelsen af sagen til den afsluttes, er for disse sager længere i Herning, end vi ønsker det. Gruppen ægteskabssager havde en gennemløbstid på 172 dage mod et landsgennemsnit på 150 dage. Forældreansvarssager havde en gennemløbstid på 170 dage mod et landsgennemsnit på 183 dage. Det skal dog tilføjes at der ved udgangen af 2010 verserede i alt 63 sager tilsammen i disse kategorier, mens der verserede 625 almindelige civile sager. 

Når Retten i Herning ser på gennemløbstiderne for alle de øvrige sager havde retten i 2010 gennemløbstider, der markant var bedre end landsgennemsnittet, og for både straffesager og civile sager, bortset fra sager om familieret, var retten bedre end den 5. bedste ret. Fogedretten og skifteretten havde også gennemløbstider, der var markant bedre end landsgennemsnittet.

Retspræsident Henrik S. Stamp udtaler da også i anledning af resultaterne for 2010: ”Jeg er utrolig stolt over de flotte resultater, der er en konsekvens af, at personalet har ydet en stor og målrettet indsats for at få behandlet sagerne så hurtigt som muligt. Især vil jeg fremhæve, at et godt samarbejde mellem kontorpersonalet og juristerne er en forudsætning for det gode resultat. At vores produktivitet er faldet fra 2009 til 2010 er – sammenholdt med tallene for vore bunker og gennemløbstider – en positiv nyhed, for det er udtryk for, at vi nu behandler sagerne, efterhånden som vi modtager dem. Og vi behandler dem hurtigt. Det betyder, at vores produktivitet bliver afhængig af antallet af modtagne sager og ikke af, om vi løber stærkt eller meget stærkt.”

De gode resultater fra 2010 er fortsat i 1. kvartal af 2011. Retten i Herning har stadig markant færre verserende sager end landsgennemsnittet, ligesom retten stadig behandler sagerne hurtigt.

Du kan læse mere i rettens embedsregnskab, som findes på vores hjemmeside: www.domstol.dk/herning

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til sekretariatschef Henning Færmann enten på telefon 96 29 25 04 eller gerne på mail: hefa@domstol.dk 

27. maj 2011

Henrik S. Stamp

Til top Sidst opdateret:  
Retten i HerningseperatorHaraldsgade 28seperator7400 HerningseperatorTelefon: 99686000seperatorEmail: herning@domstol.dk