Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i narkosag 
18-12-2008 

Pressemeddelelse om dom i narkosag

I en straffesag, der har været ret omtalt i dagspressen, blev der den 17. december 2008 afsagt dom. Der var rejst tiltale mod 3 tiltalte, T1 født i 1972, T2 født i 1980 og T3 født i 1974.

Tiltalen var rejst således:

Forhold 1.

alle de tiltalte

straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt., jf. § 21,

ved i perioden op til den 7. august 2008 i forening at have forsøgt indsmugling af et ukendt kvantum hård narkotika fra Tyskland til Danmark med henblik på videreoverdragelse, idet T3 og T1 i Danmark indgik aftale med T2 om køb af hård narkotika, formentlig kokain, for et beløb på 4.000 euro (ca. 31.800 kr.), svarende til et kvantum på ca. 106 gram kokain, hvilket forsøg af ukendte årsager mislykkedes,

De tiltalte var derudover tiltalt for besiddelse af mindre mængder narkotika og anabole steroider m.v. til eget forbrug.

De tiltalte blev fundet skyldig i alle forhold. Omkring forhold 1, der var det væsentligste, lægger domsmandsretten det til grund som bevist, at de tiltalte i perioden fra juli til 7. august 2008 i forening har forsøgt indsmugling af en betydelig mængde euforiserende stoffer fra Tyskland til Danmark med henblik på videreoverdragelse, idet T3 og T1 i Danmark indgik aftale med T2 om køb af en mængde euforiserende stoffer for et beløb på 4.000 euro, hvilket forsøg mislykkedes af ukendte årsager.

Straffene blev udmålt således:

T1 blev straffet med fængsel i 6 måneder.

T2 og T3 blev straffet med fængsel i 5 måneder.

T2 blev derudover udvist af landet og forbydes at indrejse i Danmark i 5 år.

Endelig blev der ved dommen konfiskeret det narkotika, anabole steroider og øvrig medicin, der blev fundet i forbindelse med sagen.

Til top Sidst opdateret: 18-12-2008 
Retten i HerningseperatorHaraldsgade 28seperator7400 HerningseperatorTelefon: 99686000seperatorEmail: herning@domstol.dk