Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i nævningesag om voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje. 
15-12-2017 

 
 
Retten i Herning har den 15. december 2017 afsagt dom i en nævningesag.
 
To syriske mænd på 27 år blev fundet skyldige i andet seksuelt forhold end samleje jf. straffelovens § 225, jf. § 216, stk. 1, nr. 1, og nr. 2, 1. led, samt frihedsberøvelse jf. straffelovens § 261, stk. 1. Retten fandt det  bevist, at de to mænd i en bil natten til den 11. juni 2016 befølte en 18-årig kvinde på hendes bryster, ligesom en af de tiltalte lagde sig ovenpå hende i bilen, trak hendes busker og trusser ned, hvorefter han to gange stak noget hårdt op i hendes skede. Retten fandt det endvidere bevist, at de tiltalte handlede i forening, og at de seksuelle forhold blev udført under anvendelse af vold og trussel om vold samt anden ulovlig tvang.    
 
3 nævninger stemte for, at de tiltalte endvidere var skyldige i voldtægt, idet disse nævninger fandt det bevist, at der havde fundet et egentligt samleje sted.
 
De tiltalte blev begge idømt fængsel i 2 år og blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.
 
Der blev afgivet 4 stemmer for at idømme de tiltalte fængsel i 2½ år, og 8 stemmer for at idømme de tiltalte fængsel i 2 år.
 
Der var enighed blandt nævningerne og de juridiske dommere om spørgsmålet om udvisning.
 
De juridiske dommere tilkendte den forurettede kvinde godtgørelse for tort med 40.000 kr.
 
De tiltalte udbad sig betænkningstid i forhold til spørgsmålet om anke.
Til top Sidst opdateret: 15-12-2017 
Retten i HerningseperatorHaraldsgade 28seperator7400 HerningseperatorTelefon: 99686000seperatorEmail: herning@domstol.dk