Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i nævningesag den 10. januar 2017 
10-01-2017 

To unge mænd blev i dag idømt fængsel i henholdsvis 4 år 6 måneder og 3 år for tre forsøg på hjemmerøveri

Et nævningeting ved Retten i Herning har med dommerstemmerne 11-1 kendt to unge mænd fra Herningegnen, som da var henholdsvis 17 og 18 år, skyldige i blandt andet tre forsøg på hjemmerøveri. Flertallet fandt det bevist, at gerningsmændene havde til hensigt at begå røveri ved at trænge ind i beboernes hjem og true dem med en strømpistol til at udlevere penge.

De to mænd havde deltaget i en fest i Lind og gik derefter en tur ud i Lind. Med sig havde de en strømpistol. På turen henvendte de sig på tre forskellige adresser. Den 18-årige gerningsmand ringede på ved hoveddøren. Da beboeren lukkede op, truede han beboeren med en medbragt strømpistol, mens han forlangte at få 2.000 kr. Den 17-årige stod imens på fortovet uden for. Alle tre forsøg mislykkedes, da beboerne fik smækket døren i, selvom det var lykkedes røveren at sætte en fod i klemme i døren. Gerningsmændene blev anholdt samme morgen og fremstillet i grundlovsforhør, hvor de begge afgav forklaring. 

Retten fandt det efter de tiltaltes og vidnernes forklaringer bevist, at de to mænd havde begået røveriforsøgene i forening.  Retten lagde vægt på, at de to mænd var taget afsted sammen. Den ene, der blev stående på fortovet, havde udpeget det første hus, og fulgtes med den anden, som henvendte sig ved dørene med strømpistolen, uden på noget tidspunkt at tage afstand fra røveriforsøgene.

Den da 18-årige blev desuden kendt skyldig i at have kørt bil i påvirket tilstand en måneds tid forinden.

Straffen blev med alle dommerstemmer udmålt til fængsel i henholdsvis 4 år 6 måneder til den 18-årige og 3 år til den 17-årige.  Retten lagde ved strafudmålingen i skærpende retning vægt på, at der var tale om tre røveriforsøg, at de blev begået i forening, og at der var medbragt en strømpistol. Retten har i formildende retning lagt vægt på, at der ikke var tale om planlagte handlinger, på forsøgenes uprofessionelle karakter, at der ikke blev opnået et udbytte, og at der ikke blev udøvet vold. Der blev endvidere lagt vægt på den 17-åriges alder på gerningstidspunktet.

Den 18-årige fik derudover en bøde på 7.000 kr. for overtrædelser af færdselsloven, ligesom han blev frakendt førerretten i 3 år 6 måneder.

Rettens sag nr. SS 4331/2016

Til top Sidst opdateret: 10-01-2017 
Retten i HerningseperatorHaraldsgade 28seperator7400 HerningseperatorTelefon: 99686000seperatorEmail: herning@domstol.dk