Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i brandsagen fra Tjørring 
05-05-2010 

PRESSEMEDDELELSE

Ved retten i Herning blev der den 5. maj 2010 kl. 15.00 afsagt dom i brandsagen fra Tjørring.

Ved dommen blev den ene af de tiltalte, A, dømt for at have antændt branden. Retten har herved navnlig lagt vægt på denne tiltaltes færden umiddelbart inden, branden blev anmeldt.

Det fandtes derimod ikke bevist, at den anden af de tiltalte, B, havde noget med branden at gøre. Retten afviste således, at ildspåsættelsen skete efter forudgående aftale mellem de tiltalte.

Desuden fandt retten det bevist, at de tiltalte efterfølgende ved urigtige oplysninger forsøgte at bestemme forsikringsselskabet til at udbetale sig 25 mio.kr. for stof, som retten ikke fandt var til stede i lageret i den mængde, de tiltalte gjorde gældende.

Endelig fandt retten det bevist, at tiltalte B i 2008 gjorde sig skyldig i forsøg på bedrageri ved overfor Codan i strid med sandheden at have oplyst, at nogle ting var gået til grunde ved en brand på et loft i Låsby.

De tiltalte A og B blev straffet med henholdsvis fængsel i 3 år og 9 måneder og fængsel i 3 år.

Til top Sidst opdateret: 05-05-2010 
Retten i HerningseperatorHaraldsgade 28seperator7400 HerningseperatorTelefon: 99686000seperatorEmail: herning@domstol.dk