Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Digitale straffesager 
02-05-2017 

Samarbejdsaftale om digital behandling af straffesager
Domstolene udvikler sig som det øvrige samfund digitalt i de her år. Den 1. maj 2017 trådte en samarbejdsaftale, som er indgået imellem bl.a. anklagemyndigheden og domstolene i kraft. Samarbejdsaftalen indebærer, at anklagemyndigheden fremover vil fremsende en større del af straffesagerne digitalt til domstolene, og at domstolene vil behandle sagerne digitalt under retsmøderne. Det indebærer bl.a., at beviser og andre bilag kan vises på små eller store skærme i retssalene til glæde for alle tilstedeværende i retssalene.
 
Følgende sagstyper er inkluderet i den samlede aftale:
 
- Nævningesager
- Større sager om økonomisk kriminalitet og andre større sager med meget bevismateriale, der skal fremlægges under hovedforhandlingen
- Sager om røveri (straffelovens § 288)
- Sager om vold (straffelovens §§ 244-246)
- Sædelighedssager mod mindreårige (straffelovens §§ 216, 222 og 223)
- Børnepornosager (straffelovens § 235)
 
Hvorfor digitale straffesager?
 
I løbet af de seneste år er der lokalt gennemført forsøg med digitale hovedforhand­linger, særligt i større sager med meget bevismateriale, men også i mindre sager. Erfaringerne har vist, at der er mange fordele ved at arbejde med digitale sagsakter i retssalen. Der er mindre papir, der skal transporteres. Retsmøderne kan afvikles smidigere og roligere.  Det er hurtigt og nemt at søge i det digitale materiale, og relevante uddrag kan vises på skærme i retten, således at alle parter, domsmænd eller nævninge ser det samme materiale på samme tid og kan koncentrere sig om indholdet fremfor at skulle lede efter det i eventuelle ringbind med papir. Også eventuelle tilhørere får bedre mulighed for at følge med i sagen.
 
Anklager, dommer og forsvarer har under forberedelsen og hovedforhandlingen af sagen mulighed for i en kopi af den digitale sag at skrive noter, markere tekst og sætte bogmærker digitalt.
 
Ud over de konkrete positive erfaringer med digitale hovedforhandlinger afspejler samarbejds­aftalen også et generelt ønske om at arbejde mere digitalt. Forventningen til, at retsvæsenet kan agere tidssvarende og effektivt, stiger i takt med en øget digitalisering i samfundet, og de digitale retssager er et skridt på vejen.
 
Fremtiden
 
Aftalen om digitale straffesager skal evalueres hvert halve år, og jeg forventer, at den inden for et kortere tidsrum vil komme til at gælde alle typer af straffesager.
 
 
Steen Friis Nielsen
retspræsident
Til top Sidst opdateret: 02-05-2017 
Retten i HerningseperatorHaraldsgade 28seperator7400 HerningseperatorTelefon: 99686000seperatorEmail: herning@domstol.dk