Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Pressemeddelelse vedr. aktuelle ekspeditionstider 
10-11-2014 

 
 
Retten i Herning vil fremover offentliggøre aktuelle ekspeditionstider på hjemmesiden.
 
Det vil herefter være muligt at se, hvor hurtigt retten gennemsnitligt behandler alle almindeligt forekomne sagstyper som eksempelvis straffesager, forældremyndighedssager, fogedsager, skiftesager og almindelige civile retssager.
 
Der vil herudover være en række detaljerede oplysninger om gennemsnitlige sagsbehandlingstider indenfor de enkelte sagstyper. I en civil retssag vil det fremgå hvor længe, at der går fra parterne er færdige med at forberede den, til retten kan hovedforhandle sagen. Det vil også være muligt at se, hvor længe der går fra skifteretten modtager oplysning om et dødsfald, til boets kontaktperson bliver kontaktet, og hvor lang tid at der går, fra skifteretten har modtaget ansøgning om gældsanering, og indtil ansøgeren bliver indkaldt til møde. Endvidere vil det fremgå hvor længe, at fogedretten er om at behandle en sag om udsættelse af en lejer, som eksempelvis ikke har betalt husleje, fra sagens modtagelse til den endelige udsættelse af lejligheden. Endeligt vil det fremgå, hvor længe retten er om at indkalde til et møde i en sag om samvær, hvor forældrene har problemer med at overholde samværsaftalen.
 
Der er også en række andre ekspeditions- og berammelsestider.
 
Du kan se mere på www.domstol.dk/herning under punktet ”Tal og fakta”.
 
Steen Friis Nielsen
Retspræsident
Til top Sidst opdateret: 10-11-2014 
Retten i HerningseperatorHaraldsgade 28seperator7400 HerningseperatorTelefon: 99686000seperatorEmail: herning@domstol.dk