Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

55-årig mand straffet med fængsel i 7 år for bl.a. voldtægt, langvarigt seksuelt misbrug og mishandling af sin datter samt mishandling af sin tidligere ægtefælle. 
24-11-2016 

En 55-årig mand var ved Retten i Herning tiltalt for bl.a. et mangeårigt seksuelt misbrug af sin datter, som var født i 1994.
 
I tiltalen var misbruget bl.a. beskrevet sådan, at tiltalte ved vold og trussel om vold, adskillige gange, herunder i perioder dagligt, havde tiltvunget sig samleje og andet seksuelt forhold med datteren, ligesom han krænkede hendes blufærdighed, idet han bl.a. adskillige gange, herunder i perioder dagligt, tvang hende til at onanere hans lem samt til at tåle, at han befølte hende på numsen, brysterne og i skridtet, adskillige gange tvang hende til at sutte på hans lem og adskillige gange tvang hende til at tåle, at han pressede sit lem ned i halsen på hende, ligesom han adskillige gange, herunder i perioder dagligt, tiltvang sig samleje med hende ved vold og trussel om vold, hvorunder han bl.a. holdt en pude for hendes ansigt, hvorved hun fik vejrtrækningsbesvær og flere gange besvimede.
 
Overgrebene stod på fra pigen var syv år gammel og indtil 2014. Herudover var manden tiltalt for jævnligt at have udøvet vold overfor datteren ved bl.a. at have slået hende i hovedet og på kroppen, ligesom han en enkelt gang havde kastet en støvsuger imod hendes krop. Endvidere var manden tiltalt for at have truet datteren med at slå hende ihjel, hvis hun videregav oplysninger om overgrebene. Manden var endeligt tiltalt for gentagne gange at have voldtaget sin tidligere ægtefælle og en senere samlever, ligesom han var tiltalt for at have mishandlet dem. 
 
Retten fandt det ved datterens sikre, troværdige og meget detaljerede forklaring bevist, at tiltalte fra datteren var syv år gammel mange gange voldtog hende, ligesom han begik andre seksuelle overgreb imod hende samt krænkede hendes blufærdighed. Retten fandt det også bevist, at tiltalte havde forulempet datteren ved flere gange at have truet med at slå hende ihjel, hvis hun videregav oplysningerne om misbruget til andre. Retten fandt, at det ikke var bevist, at tiltalte havde voldtaget hans tidligere ægtefælle og hans senere samlever. Retten fandt det derimod bevist, at tiltalte havde mishandlet sin tidligere ægtefælle med vold, og at han havde begået vold overfor hans senere samlever.
 
Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om, at tiltalte skulle i forvaring. Tiltalte var ikke tidligere straffet for sædelighedskriminalitet, og retten fandt, at der ikke var fuldt tilstrækkeligt grundlag til at fastslå, at han frembød en sådan fare, at forvaring var nødvendig. Tiltalte blev straffet med fængsel i 7 år.
 
Tiltalte skal inden 14 dage betale til datteren 133.550 kr. med tillæg af procesrente fra den 31. oktober 2016 til betaling sker.
 
Tiltalte skal inden 14 dage betale til den tidligere ægtefælle 21.500 kr. med tillæg af procesrente fra den 31. oktober 2016 til betaling sker.
Til top Sidst opdateret: 24-11-2016 
Retten i HerningseperatorHaraldsgade 28seperator7400 HerningseperatorTelefon: 99686000seperatorEmail: herning@domstol.dk