Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Post til retten 
08-06-2017 

Ændring af postgang
Retten modtager ikke post om morgenen. Posten kommer dagligt i tidsrummet mellem kl. 10 og kl. 15.
 
Retten anbefaler, at post i så vidt omfang, at det er muligt, sendes ved brug af mail til enten en afdelingsmail eller rettens hovedmail.
 
Mailadresserne er:
 
Retten i Hernings hovedmail: herning@domstol.dk
Retsafdelingen: ret.her@domstol.dk
Fogedretten:
foged.her@domstol.dk
Skifteretten:
skifte.her@domstol.dk
Kassen:
kasse.her@domstol.dk
 
Retten ser sine mails om morgenen og flere gange dagligt.
 
Hvis et brev indeholder personfølsomme oplysninger, bør det sendes ved hjælp af e-Boks, som er en sikker mail. Brugere som har certifikat til sikker mail, kan sende al post ved anvendelse af sikker mail.
 
Er overholdelse af en frist betinget af, at retten modtager et dokument inden en bestemt dato, er det alene afsenderens ansvar at sende dokumentet i så god tid, at retten modtager det rettidigt.
Til top Sidst opdateret: 08-06-2017 
Retten i HerningseperatorHaraldsgade 28seperator7400 HerningseperatorTelefon: 99686000seperatorEmail: herning@domstol.dk