Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Gymnasieprojekt er nu afsluttet - se hvad eleverne har udtalt om det 
08-05-2017 

Retten har netop afsluttet et projekt med Herningsholm Erhvervsskole, hvor formålet har været at øge elevernes kendskab til og forståelse for retssystemet og domstolenes rolle.
I undervisningsforløbet har 2y besøgt retten for at overvære en retssag, og en dommer og dommerfuldmægtig har været på besøg i klassen for at fortælle om retssystemet. Undervisningen er afsluttet med et rollespil, hvor eleverne i praksis har haft mulighed for at vise, hvad de har lært. Rollespillet blev gennemført i to retssale, hvor eleverne spillede dommer, domsmænd, anklager, forsvarer, tiltalte og vidner. Rollespillet var bygget over en autentisk voldssag, hvor kun navne og steder var ændret.
 
Gymnasieeleverne og læreren gav efter projektets afslutning udtryk for, at forløbet havde været spændende og lærerigt.
 
Eleverne har efterfølgende skrevet følgende om deres udbytte af projektet:
 
”Det var meget interessant at besøge en af landets domstole, da det gav et stort, og ikke mindst vigtigt, indblik i hvordan vores retssystem fungerer.”  - Frederik 2y
 
”Det var godt at prøve noget nyt, end det vi plejer at lave.
Det var godt at komme ud og se noget af det vi hører om i timerne.”
- Magnus 2y
 
”Det var rigtig godt at retssalen fungere ligesom en normal retsag, med fx pauser, og at dommeren skulle have det rigtige tøj på. Det gjorde at man kunne leve sig ind i det, og mærke hvordan en retsal virkelig fungere. Oplevelsen kan man også bruge til at tænke over, om det var noget man gerne vil senere hen i livet, så det satte tanker igang om man gerne vil arbejde med det.” - Rikke 2y 
 
”Forløbet har virket godt, og været meget varieret så man fik en masse forskellige syn på hvordan domstolene fungerer. Dommerne virkede meget velforberedte og var gode til at holde styr på de forskellige situationer”- Marie 2y
 
Hele domstoleprocessen har været en meget lærig oplevelse. Kombinationen af først at se en domssag, dernæst en snak med dommerne og til sidst at få lov til selv at spille en domssag, har fungeret utrolig godt, fordi man først får teori og tilsidst får lov til at praktisere teorien, begge på en spændende måde.” - Annika 2y
 
”Jeg synes det var en rigtig god oplevelse at være med i retten da det gav et godt indblik i hvordan retten i danmark fungere. Det var også meget sjovere end at have almindlig undervisning.” - Kåre 2y
 
”Når man er udenfor klasseværelset, står de minder, der dannes, meget stærkere. Dermed husker man det, man lærer, langt bedre, end hvis man havde læst det i en bog.” - Carl 2y
 
”Jeg synes det var en rigtig god ide, skuespillet var sjovt. det var nemt at sætte sig ind i sagen. jeg var domsmand, så havde ikke så meget jeg skulle sige. Det var spændende at være med til at afgøre beviserne og vidnernes forklaring. Det var så realistisk som muligt, og det fungerede godt.” - Victoria 2y.
 
Dommer Charlotte Schrøder og dommerfuldmægtig Anne Lægaard Bindslev har udtalt:
 
”Forløbet har været spændende og inspirerende, da eleverne var meget engagerede og spørgelystne”.
 
For nærmere information om projektet, henvises til gymnasium.kenddinret.dk
Til top Sidst opdateret: 08-05-2017 
Retten i HerningseperatorHaraldsgade 28seperator7400 HerningseperatorTelefon: 99686000seperatorEmail: herning@domstol.dk