Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dommer Peter Bredahl går på pension 
30-09-2016 

Dommer Peter Bredahl har efter mere end 36 års ansættelse ved domstolene, herunder 20 år som dommer, valgt at opsige sin stilling med virkning med virkning fra og med den 1. oktober 2016 for at gå på pension.
 
Peter Bredahl blev ansat ved domstolene som dommerfuldmægtig den 15. juli 1980 og var i de første år først tilknyttet Retten i Holstebro og dernæst Retten i Ringkøbing. Den 1. maj 1987 blev han dommerfuldmægtig ved Retten i Herning, og den 1. januar 1990 blev han udnævnt som retsassessor ved Retten i Herning med virke i skifteretten og retsafdelingen. Det var han indtil den 15. september 1996,hvor han blev udnævnt som dommer ved Retten i Århus. Den 1. januar 2000 blev han udnævnt som dommer ved Retten i Herning, hvor han har virket siden.
 
Selv om Peter Bredahl ophører med at være dommer fra den 1. oktober 2016, vil han indtil udgangen af december 2016 på tilkaldebasis hjælpe med forberedelsen af de civile retssager en til to gange om ugen. Retten tager derfor først rigtig afsked med Peter Bredahl ved udgangen af året.
 
Ved siden af dommerarbejdet er Peter Bredahl formand for Fredningsnævnet for Midtjylland Vest og Ankenævnet for Tekniske Installationer. De hverv fortsætter han med.
Til top Sidst opdateret: 30-09-2016 
Retten i HerningseperatorHaraldsgade 28seperator7400 HerningseperatorTelefon: 99686000seperatorEmail: herning@domstol.dk