Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Om domsresuméer 


Civile sager
Afgørelserne er anonymiseret helt eller delvist. Der kan være foretaget redaktionelle rettelser i afgørelserne, ligesom afsnit kan være udeladt, hvis ikke de har betydning for forståelsen.

Afgørelserne kan være anket uden at det er oplyst.

Straffesager

Dommene er anonymiserede, ligesom der kan forekomme andre redaktionelle ændringer.

Dommene kan være under anke, også uden at det er oplyst, idet vi tilstræber at være så aktuelle som muligt.

Til top Sidst opdateret: 13-02-2013 
Retten i HerningseperatorHaraldsgade 28seperator7400 HerningseperatorTelefon: 99686000seperatorEmail: herning@domstol.dk