Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fængsel i 6 måneder for opholds- og meldepligt 
17-09-2019 

En næsten 27-årig statsløs idømt ubetinget fængsel i 6 måneder for ikke at have opholdt sig på Kærshovedgård trods opholdspligt.

 
Sagsnummer: SS 99-3151/2019
Sagen kort fortalt

En statsløs mand på næsten 27 år var af Udlændingestyrelsen pålagt opholdspligt på Udrejsecenter Kærshovedgård. Han opholdt sig imidlertid ikke her og undlod at fortælle, hvor han opholdt sig. Han var også pålagt at melde sig hos politiet på udrejsecentret, hvilket han heller ikke gjorde. Endelig var han tiltalt for at have været i besiddelse af 8 gram hash og for tyveri af en kakaomælk værdi 6 kr. i et supermarked. 
Tiltalen var derfor overtrædelse af Udlændingelovens § 42a, stk. 8, 2. pkt. om opholdspligten. Det drejede sig om 149 overtrædelser før 1. juni 2019 og 35 overtrædelser efter denne dato. Endvidere overtrædelse af Udlændingelovens § 42a, stk. 10 om underretning om, hvor han opholdt sig. Det drejede sig om 150 overtrædelser før 1. juni 2019 og 36 overtrædelser efter denne dato. Endelig drejede det sig om Udlændingelovens § 34, stk. 5 om meldepligten hos politiet. Det drejede sig om 77 overtrædelser før 1. juni 2019 og 17 overtrædelser efter denne dato. Hashen var en overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer og butikstyveriet var en overtrædelse af straffelovens § 276.
Tiltalte
nægtede sig skyldig i overtrædelse af Udlændingeloven, men erkendte at have været i besiddelse af hashen og butikstyveriet. Han bestred ikke, at han ikke havde opholdt sig på Kærshovedgård og ikke havde meldt sig som beskrevet i anklageskriftets beskrivelser om overtrædelse af Udlændingeloven.

I retten forklarede tiltalte bl.a.:

Han har videre forklaret, at han opfyldte sine forpligtelser i begyndelsen. Senere begyndte de andre beboere at true ham på livet. De ville stikke ham ned og mente, at Kærshovedgård ikke var et sted for ham, da han var født i Danmark. Han bad om at blive flyttet til et andet sted, men der skete ingenting.
 
Han er statsløs og født og opvokset i Danmark. Hans far bor i Serbien, men han har ikke et pas til Serbien. Hvis han kunne få et Serbisk pas, ville han gerne medvirke til udvisning til Serbien.
 
Den tiltalte blev pålagt opholds- og meldepligten efter flere domme for strafbare forhold, hvor han også var udvist af Danmark. I 2018 var han dømt 3 gange. En dom på 40 dages fængsel og udvisning for bl.a. tyveri og besiddelse af hash, en anden dom på 40 dages fængsel og udvisning for tyverier og en dom på bøde for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Dommens resultat


Retten fandt det bevist, at tiltalte var skyldig efter anklageskriftet. I præmisserne står:

Tiltalte er ved flere domme udvist af Danmark efter udlændingelovens § 49, stk. 1, og er i medfør af udlændingelovens § 42a, stk. 8, 1. pkt. og stk. 10 samt § 34, stk. 5, pålagt opholds- og meldepligt Udrejsecenter Kærshovedgaard samt pligt til at give underretning, hvis han forlader stedet. Pålæggene er ikke betinget af, om tiltalte for tiden kan udvises til Serbien, og de har derfor gyldighed, selv om tiltalte - som forklaret - ikke har mulighed for at få et Serbisk pas.
 
Det må lægges til grund, at pålæggene blev forkyndt for tiltalte den 26. juni 2018 med virkning fra den 29. juni 2016. Når der henses til, at tiltalte er udvist af Danmark som følge af kriminel adfærd, er det ikke ude af proportioner på nuværende tidspunkt at sikre tiltaltes tilstedeværelse ved mulighed for effektuering af udvisning gennem pålæg om opholds- og, meldepligt. Da tiltalte ikke har overholdt sine forpligtelser, har han overtrådt bestemmelserne og er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftets forhold 1 - 3.

Anklagers påstand om straf var ubetinget fængsel og udvisning.

Straffen blev fastsat til 6 måneder. Dommerne lagde vægt på

at tiltalte er straffet mange gange tidligere for berigelseskriminalitet, og at han har overtrådt sine forpligtelser på Kærshovedgård i vidt omfang, herunder også efter den 1. juni 2019, hvor straf for overtrædelse af reglerne om opholds-, melde-, og underretningspligt blev skærpet i betydelig grad.

Endvidere blev tiltalte udvist og pålagt indrejseforbud i 6 år.
Sagen var en domsmandssag og dommerne var enige om dommens resultat.

Tiltalte
valgte ikke at anke dommen.

Tiltalte havde været varetægtsfængslet fra den 23. juli 2019 og blev efter dommen på ny fængslet.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 10. september 2019
Til top Sidst opdateret: 17-09-2019 
Retten i HerningseperatorHaraldsgade 28seperator7400 HerningseperatorTelefon: 99686000seperatorEmail: herning@domstol.dk