Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom om planlov 
04-09-2019 

 
 
Selskaber dømt for at overtræde Planloven
4 selskaber i Bording dømt for at drive virksomhed med biler i strid med planloven.

 
Sagsnummer: SS 99-1550/2019
 
Sagen kort fortalt

På en ejendom i Bording drev 4 selskaber virksomhed i form af erhvervsmæssig udlejning, handel, reparation og klargøring af biler.
Ikast-Brande kommune gav den 14. december 2018 påbud om, at virksomheden skulle ophøre, men dette skete ikke. Virksomhederne klagede over påbuddet, men klagen blev afvist, da den var indgivet for sent. Kommunen anmeldte herefter forholdet til politiet.
Der blev rejst tiltale for overtrædelse af Planloven. Selskaberne mente de skulle frifindes, da de ikke mente, de foretog sig noget ulovligt.
 
Dommens resultat
Ved dommen blev selskaberne fundet skyldige, da retten fandt, at der blev drevet erhvervsmæssig virksomhed i strid med kommuneplanen, og det skete uden tilladelse.
Straffen blev fastsat til bøder på 5.000 kr. til hver af selskaberne.
Endvidere blev selskaberne pålagt tvangsbøder fra den 1. oktober 2019, hvis ikke påbuddet blev fulgt. Tvangsbøden er på 2.000 kr. pr. måned.
Selskaberne vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.
 
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 2. september 2019
Til top Sidst opdateret: 04-09-2019 
Retten i HerningseperatorHaraldsgade 28seperator7400 HerningseperatorTelefon: 99686000seperatorEmail: herning@domstol.dk