Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Aktuelle sagsbehandlingstider 

Her kan du se rettens aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager.

 

Berammelsestid er den tid det forventes at vare fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse og indtil der kan afholdes retsmøde.

Straffesager

 • Straffesager: Berammelsestid 12 uger

 Civile sager

 • Første (telefon)møde: Berammelsestid 2 uger efter svarskrift er modtaget
 • Retten kan tilbyde tid til retsmægling om 2 uger
 • Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling
  • ½ dags varighed: Om 4 uger
  • 1 dags varighed: Om 4 måneder
  • Forældreansvarssager: Om 3 uger

Du kan selv medvirke til, at din civile sag behandles uden unødig ventetid. Læs mere her

Dødsboer

 • Skifteretten sender brev til boets kontaktperson senest 7 dage efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret
 • Senest 6 uger efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen, sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson
 • Senest 3 uger efter at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra SKAT, sender skifteretten opkrævning af boafgift til boets kontaktperson

Insolvenssager

 • Gældssanering: Berammelsestid 3-4 uger
 • Konkurs: Berammelsestid 7-14 dage
 • Tvangsopløsning: Berammelsestid 6-7 uger

Fogedsager

 • Almindelig udlægssag: Berammelsestid 6-7 uger
 • Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 4-6 uger
 • Samværssag: Berammelsestid 1-2 uger
 • Tvangsauktion: Berammelsestid 8-9 uger

 

 

Til top Sidst opdateret: 26-02-2020 
Retten i HerningseperatorHaraldsgade 28seperator7400 HerningseperatorTelefon: 99686000seperatorEmail: herning@domstol.dk