Hop til indhold

 Retten i Herning

I menuen til venstre kan du finde praktiske oplysninger om Retten i Herning. I topmenuen er der genveje til information, der er gældende for alle retter. 

Retten i Herning har som øvrige offentlige myndigheder kun et nødberedskab fra fredag den 13. marts og foreløbigt indtil onsdag den 15. april 2020 med henblik på at kunne varetage samfundskritiske opgaver.

Regeringen har besluttet at lukke alle offentlige institutioner i Danmark fra den 13. marts 2020 og foreløbigt til og med den 15. april 2020 for at undgå spredning af coronavirus/COVID 19. I den periode vil der som udgangspunkt kun blive behandlet følgende typer af sager:

  • Grundlovsforhør
  • Fristforlængelser
  • Hastende sager om efterforskningsskridt
  • Arrestantsager, der pga. proportionalitetsprincippet ikke kan udsættes
  • Afhentning af børn, der er ved at blive smuglet ud af landet etc.
  • Administrative frihedsberøvelser, hvis den pågældende stadig er tilbageholdt
  • Hastende konkurssager.
  • Hastende familieretlige sager om tvangsfuldbyrdelse af samvær, bopæl eller forældremyndighed.
  • Notarialforretninger for erhvervskunder.

Andre typer af sager, som er særligt samfundskritiske, kan behandles efter rettens bestemmelse.

Retten har oprettet hjemmearbejdspladser for at sikre, at mest muligt arbejde fortsat kan blive løst. Telefonmøder i civile sager og familieretssager vil blive gennemført, og skriftlige henvendelser vil som udgangspunkt blive behandlet.

Der kan fortsat anlægges sager ved retten, herunder på minretssag.dk

Sager, som ikke er prioriterede, og som udgangspunkt ikke vil blive behandlet, er:

 

         Straffesager, herunder også igangværende hovedforhandlinger

         Civile sager, herunder også igangværende hovedforhandlinger

         Familieretlige sager.

         Fogedsager, bortset fra de mest hastende

         Dødsboskiftesager

         Testamenter og andre ikke hastende notarialforretninger

         Anmodning om aktindsigt

Der kan ikke bookes tider hos notaren i perioden. Ved uopsættelige notarforretninger kan der ringes til rettens akuttelefon.

Angående testamenter henledes opmærksomheden på, at det er muligt at oprette et gyldigt testamente for vidner. Kontakt i givet fald en advokat, der vil kunne rådgive. 

Der kan i øvrigt henvises til vejledning om notarialforretninger på

domstolenes information om testamenter, vidnetestamenter

 

 

Retten har et akutberedskab, der håndterer helt særlige opgaver. Venligst kontakt kun retten telefonisk i akutte tilfælde på telefonnummer 41740062.

Alle, som er indkaldt til møde i retten vil, så vidt at det er muligt, blive orienteret personligt om aflysning i E-Boks. Da, der er et stort pres på rettens personale, vil aflysningerne blive sendt løbende ud. Hvis du ikke har hørt noget senest dagen før et møde og i øvrigt er i tvivl om, hvorvidt sagen bliver gennemført, må du gerne sende en mail til ret.her@domstol.dk med angivelse af navn, telefonnummer og sagsnummer.

 Seneste nyt

Til topSidst opdateret: 03-04-2020 
Retten i HerningseperatorHaraldsgade 28seperator7400 HerningseperatorTelefon: 99686000seperatorEmail: herning@domstol.dk