Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Aktuelle ekspeditions- og berammelsestider  

Her kan du se rettens aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager.

Berammelsestid er den tid det forventes at vare fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse og indtil der kan afholdes retsmøde.

 
Notar
(Senest opdateret den 3. oktober 2019)
 
Der er tidsbestilling for så vidt angår notarialforretninger - læs mere på siden "Notar".

Der er mange, som gerne vil til notaren - lav derfor en aftale med notaren i god tid.

Vi har lige nu 3-4 ugers ventetid.

 
Straffesager
(Senest opdateret den 20. september 2019)
 • Straffesager: Berammelsestid 23-25 uger
 
Civile sager
(Senest opdateret den 20. september 2019)
 • Første (telefon-) møde:
  - Almindelige civile sager: Berammelsestid 6-8 uger efter svarskrift er modtaget
  - Tvangsfuldbyrdelsessager: Berammelsestid 2-14 dage
 • Retten kan tilbyde tid til retsmægling inden for 2 måneder

 • Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling:
 • - ½ dags varighed: Om 8 uger
  - 1 dags varighed: Om 19 uger
  - Forældreansvarssager: Om 4-6 uger

Du kan selv medvirke til, at din civile sag behandles uden unødig ventetid. Læs mere her

 
Dødsboer
(Senest opdateret den 23. september 2019)
 • Skifteretten sender brev til boets kontaktperson samme dag, som Skifteretten har modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret
 • Senest 2-3 uger efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen, sender skifteretten skifteretsattest til kontaktpersonen

 • Senest 1-2 uger efter at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra SKAT, sender skifteretten opkrævning af boafgift til boets kontaktperson
 
Insolvenssager
(Senest opdateret den 23. september 2019)
 • Gældssanering: Berammelsestid 3-4 uger

 • Konkurs: Berammelsestid 1-3 dage

 • Tvangsopløsning: Berammelsestid 4-5 uger

 
Fogedsager
(Senest opdateret den 23. september 2019)
 • Almindelig udlægssag: Berammelsestid 4-6 uger

 • Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 3-4 uger

 • Tvangsauktion: Berammelsestid 8-12 uger

Til top Sidst opdateret: 03-10-2019 
Retten i HelsingørseperatorPrøvestensvej 50seperator3000 HelsingørseperatorTelefon: 99684000seperatorEmail: helsingor@domstol.dk