Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Telefonforkyndelser 
04-10-2013 

Retten kan nu ringe og forkynde en indkaldelse eller sag - i stedet for at sende en stævningsmand

Fra 1. oktober er retterne begyndt at bruge de nye regler om telefonforkyndelse. Folketinget vedtog de nye regler med virkning fra 1. juli 2013, og rettens medarbejdere er nu oplært i at bruge reglerne.

De nye regler gav mulighed for at forkynde via telefon. Det blev også som noget nyt bestemt, at forkyndelse både kan ske på bopælen og på arbejdspladsen. Efter de gamle regler måtte retten kun forkynde på arbejdspladsen, hvis det efter flere forsøg havde vist sig umuligt at træffe nogen hjemme på bopælen. 

De nye regler om telefonforkyndelse betyder, at borgerne i mange tilfælde kan undgå at få besøg af en stævningsmand på deres bopæl eller arbejdsplads. Besøg af stævningsmanden opleves af mange som meget grænseoverskridende. I stedet ringer en af rettens medarbejdere og fortæller, at vi har en stævning, en fogedsag eller en indkaldelse til den pågældende borger. Vi vil bestræbe os på at foretage forkyndelsen på en diskret og respektfuld måde. Hvis vi på telefonnummeret f.eks. træffer et  barn, vil vi ikke spørge barnet om forælderens telefonnummer, men på en diskret måde afslutte samtalen. Vi skal have fat i borgeren selv for at kunne gennemføre telefonforkyndelsen. Hvis vi ikke kan finde et telefonnummer på borgeren eller få kontakt, vil sagen blive forkyndt på anden vis.

Vi sender efter samtalen sagens dokumenter til borgeren med almindelig post. Med posten får man også nærmere besked om, hvad man skal gøre i sagen. Det er vigtigt, at man ringer til retten, hvis man efter 3 dage stadig ikke har modtager dokumenterne med posten.

I løbet af de næste par år, vil retterne forhåbentlig kunne tilbyde at sende dokumenterne elektronisk, og borgerne vil have mulighed for at modtage dokumenterne via deres e-boks.  Men indtil videre bliver de sendt med post, også fordi mange dokumenter indeholder personoplysninger, som ikke må sendes med almindelig mail.

Retterne over hele landet vil i den kommende tid samle erfaringer med de nye telefonforkyndelser og dele dem med hinanden, så vi får udviklet en god og ensartet måde at forkynde på. Vi modtager meget gerne tilbagemedlinger fra borgerne om, hvordan de har oplevet en telefonforkyndelse. Man kan skrive til os på vores mail helsingor@domstol.dk.

Til top Sidst opdateret: 04-10-2013 
Retten i HelsingørseperatorPrøvestensvej 50seperator3000 HelsingørseperatorTelefon: 99684000seperatorEmail: helsingor@domstol.dk