Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Nye lægdommere i Helsingør Retskreds 
14-10-2015 

Der er nu udtaget et nyt hold lægdommere, der skal fungere som domsmænd og nævninge ved Retten i Helsingør fra 1. januar 2016 og frem til 31. december 2019.

De nye lægdommeres opgave er at vurdere skyld og straf i rettens straffesager sammen med rettens juridiske dommere.

Lægdommerne er udtaget blandt Helsingør, Helsinge og Gribskovs almindelige borgere.

Reglen om, at der skal medvirke lægdommere stammer tilbage fra 1937. ”De mennesker, der fungerer som domsmænd og nævninge, har en meget vigtig funktion i samfundet. Det er almindelige menneskers vurdering af alvoren og beviserne i sagerne, som her får plads i retsplejen,” siger Retspræsident Birgitte Holmberg Pedersen.

 Alle landets kommuner sammensætter hver fjerde år en liste med et antal mulige domsmænd, som udvælges blandt kommunens voksne borgere. Listerne bliver sendt til landsretten, som ved lodtrækning udtager det antal lægdommere, som de enkelte retter skal bruge. Der er udtaget 284 lægdommere til Retten i Helsingør.

Kommunerne bestemmer selv, hvordan de udvælger borgere til grundlisten. Tidligere brugte kommunerne medlemslisterne fra de politiske partier, men i dag benytter de også andre metoder. Nogle kommuner vælger at annoncere i dagspressen efter borgere, som er interesserede i at blive lægdommer. Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, hvilket betyder, at det er en borgerpligt, som man ikke kan takke nej til, hvis man bliver udtaget.

”Lidt senere på efteråret vil vi indkalde de nye lægdommere til et informationsmøde i retten. Formålet med mødet er at klæde dem på til deres nye og vigtige rolle i samfundet”, siger Birgitte Holmberg Pedersen.

Til top Sidst opdateret: 14-10-2015 
Retten i HelsingørseperatorPrøvestensvej 50seperator3000 HelsingørseperatorTelefon: 99684000seperatorEmail: helsingor@domstol.dk