Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Højesteret har talt. Rettens dommer var ikke inhabil 
09-09-2011 

Landsretten afgørelse om, at dommer Ida-Louise Apostoli var inhabil, er blevet ændret af Højesteret
 
Vi bragte den 20. maj 2010 oplysning på hjemmesiden om, at landsretten havde afsagt kendelse om, at dommer Ida-Louise Apostoli var inhabil i en sag, fordi den ene part i sagen var repræsenteret af Advokatfirmaet Poul Schmidt (Kammeradvokaten). Landsrettens begrundelse var, at Ida-Louise Apostolis mand er medejer af Advokatfirmaet Poul Schmidt.
 
Den 8. september 2011 har Højesteret i en anden sag prøvet spørgsmålet om dommer Ida-Louise Apostolis habilitet. Der deltog 9 højesteretsdommere i sagen, og 8 af dommerne var enige om, at den omstændighed, at Ida-Louise Apostolis mand er medejer af advokatfirmaet, ikke i sig selv bevirker, at hun er inhabil i retssager, hvor Advokatfirmaet Poul Schmidt repræsenterer en af parterne. Højesteret skriver blandt andet i sin afgørelse, at Advokatfirmaet Poul Schmidt er et interessentskab, som er ejet af advokater, der arbejder for firmaet. Der var på det pågældende tidspunkt ca. 270 ansatte, heraf 136 jurister, hvoraf 26 var ejere. I 2009 var omsætningen på de sager, hvor advokatfirmaet repræsenterede staten, på ca. 227 mio. kr. Firmaets overskud blev fordelt mellem interessenterne og en række advokater. Ida-Louise Apostolis ægtefælle var fast tilknyttet afdelingen for skatter og afgifter og havde på intet tidspunkt haft noget med den retssag at gøre, hvor Ida-Looise Apostoli var dommer. Der var ikke tale om en sag, der var særlig betydningsfuld hverken for staten eller advokatfirmaet.
 
Retten i Helsingør og dommer Ida-Louise Apostoli har altid påset, at Ida-Louise Apostoli ikke behandlede sager om skatter og afgifter, hvis Advokatfirmaet Poul Schmidt var advokat for den ene part i sagen. Det vil naturligvis også fremover blive påset. Højesterets dom slår fast, at dommer Ida-Louise Apostoli som udgangspunkt godt kan behandle andre typer af sager, hvor den ene part er repræsenteret af Advokatfirmaet Poul Schmidt.      
Til top Sidst opdateret: 09-09-2011 
Retten i HelsingørseperatorPrøvestensvej 50seperator3000 HelsingørseperatorTelefon: 99684000seperatorEmail: helsingor@domstol.dk