Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Flere digitale retssager fra den 1. maj 
09-05-2017 

Fra 1. maj vil retten modtage en del af straffesagerne fra anklagemyndigheden elektronisk via e-Boks.

Digitale retssager fra den 1. maj 2017

Fra 1. maj vil retten modtage en del af straffesagerne fra anklagemyndigheden elektronisk via e-Boks. Sagen vil efter modtagelsen blive lagret i rettens digitale arkiv. Når sagen skal behandles i retten foregår det også digitalt, så alle sagens dokumenter kun findes på dommernes skærme. Også anklager og forsvarer vil have sagen på deres medbragte pc.

Det er forventningen, at der på landsplan vil være ca. 5.000-6.000 sager årligt, der efter aftalen med politiet vil blive behandlet digitalt. Den digitale sagsbehandling er med til at lette sagsgangene. Der spares tid til kopiering, pakning og forsendelse, og sagerne kan behandles lidt hurtigere i retten, fordi det bliver nemmere at finde de relevante bilag frem.  

 

Fælles ansvar

Både medarbejderne ved politi og anklagemyndighed, i retterne og hos forsvarsadvokaterne tager nye arbejdsgange i brug, når sagerne bliver digitale. Der er gennemført undervisning og afholdt møder centralt og lokalt for at sikre forberedelserne frem mod den 1. maj. Der er desuden udarbejdet materiale til at støtte arbejdet særligt i begyndelsen.

Alle sagens parter har et fælles ansvar for at få det til at lykkes digitalt. Både i forberedelsen og i afviklingen af sagen. Der er fortsat fokus på at sikre høj kvalitet i sagsbehandlingen og god og professionel afvikling af retsmødet.

 

Erfaring og rutine

Med det øgede antal digitale straffesager får alle sagens parter mulighed for at få rutine i at arbejde digitalt både på kontoret og i retssalen. Samarbejdsaftalen evalueres om et halvt år, når de nye digitale arbejdsgange er afprøvet i praksis.

Til top Sidst opdateret: 09-05-2017 
Retten i HelsingørseperatorPrøvestensvej 50seperator3000 HelsingørseperatorTelefon: 99684000seperatorEmail: helsingor@domstol.dk