Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dommer kendt inhabil 
10-05-2010 

En af rettens dommere er kendt inhabil i landsretten.

En af rettens dommere er blevet kendt inhabil i landsretten
Den 16. april 2010 traf Østre Landsrets 14.afdeling i en konkret civil sag afgørelse om, at dommer Ida-Louise Apostoli var inhabil i medfør af retsplejelovens § 61. Begrundelsen for afgørelsen er, at Ida-Louise Apostoli er gift med advokat Lars Apostoli, som er medejer af advokatfirmaet Poul Schmith. En anden medejer er Kammeradvokaten, der repræsenterede den ene part i sagen.

Kendelsen fra Østre Landsrets 14. afdeling er et kursskifte i forhold til Østre Landsrets tidligere praksis, som Retten i Helsingør har fulgt indtil nu. Retten i Helsingør har taget kursændringen til efterretning, og dommer Ida-Louise Apostoli behandler ikke længere sager, hvor en part er repræsenteret af advokatfirmaet Poul Schmith.

Retten har for god ordens skyld taget kontakt til parterne i de sager, som er afsluttet endeligt af dommer Ida-Louise Apostoli ved Retten i Helsingør, og hvor advokatfirmaet Poul Schmith har repræsenteret den ene part. Retten har gjort parterne opmærksomme på de to nævnte afgørelser fra Østre Landsret. Parterne er blevet opfordret til at tage kontakt til deres advokat.

Ordlyden af retsplejelovens § 61 er:

”Ingen må handle som dommer i en sag, når der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om dommerens fuldstændige upartiskhed.” 

Til top Sidst opdateret: 06-12-2010 
Retten i HelsingørseperatorPrøvestensvej 50seperator3000 HelsingørseperatorTelefon: 99684000seperatorEmail: helsingor@domstol.dk