Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

91% af brugerne er generelt tilfredse med Retten i Helsingør 
13-01-2014 

Resultatet af brugerundersøgelsen i 2013 viser en fremgang fra 81 % i 2009 til nu hele 91 %.
 
Undersøgelsen blev gennemført ved alle landets retter i efteråret 2013. Nu er det endelige resultat offentliggjort. Du kan se resultatet for Retten i Helsingør holdt op mod landsgennemsnittet her.
 
Resultatet for Retten i Helsingør bygger på 121 besvarelser, hvoraf de fleste er fra domsmænd eller advokater. 46 af de adspurgte var almindelige brugere i form af parter eller vidner.
 
I Helsingør scorer vi i 2013 højst på spørgsmålene:
Taler dommerne/mødelederne et forståeligt sprog? - 94 % svarer ja.
Er dommerne/mødelederne kompetente?  - 92 % svarer ja.
Er dommerne/mødelederne venlige? – 92 % svarer ja.
Er rettens lokaler generelt tilfredsstillende? – 92 % svarer ja.
 
Vi er ved retten meget glade for, at vi på de helt centrale områder som kommunikation, kompetence og venlighed ligger så højt. Det er områder, der har meget væsentlig betydning for, om borgerne kan have tillid til retssystemet og føle sig ordentlig behandlet.
 
Vi glæder os også over at se, at vores brugere er tilfredse med retsbygningen. Det er en særlig retsbygning vi har i Helsingør. Udgangspunktet var to store lagerhaller. Det var en udfordring at forvandle dem til en ret, men det lykkedes til både brugernes og vores store tilfredshed.
 
I Helsingør scorer vi lavest på spørgsmålene:
Er du tilfreds med muligheden for at benytte e-mail til at kommunikere med retten? – 66 % svarer ja.
Er du tilfreds med rettens breve? – 65 % svarer ja.
Er du tilfreds med rettens sagsbehandlingstid? – 62 % svarer ja.
Er du tilfreds med rettens hjemmeside? – 60 % svarer ja.
 
For vores brugere er det også vigtigt for tilliden, at vi behandler sagerne inden for rimelig tid. Det har været en udfordring for os i årene efter reformen. I brugerundersøgelsen i 2009 svarede kun 45 %, at de var tilfredse med sagsbehandlingstiden. At det i 2013 er 62 %, der er tilfredse, er en glædelig fremgang og et godt udtryk for, at vi i dag kan tilbyde en væsentlig hurtigere sagsbehandling. Vi vil også fremover arbejde på at nedbringe sagsbehandlingstiderne på de sagstyper, hvor det er muligt.
 
Retten i Helsingør har i lang tid været åben for digital kommunikation med vores brugere. Der er imidlertid stadig forhindringer i form af lovgivning, som påbyder, at visse dokumenter skal sendes til retten i papirform. Forhåbentlig vil der i de nærmeste år blive ændret på dette i takt med, at alle virksomheder og borgere får en digital postkasse, som kan modtage og afsende sikker mail.
 
Til top Sidst opdateret: 13-01-2014 
Retten i HelsingørseperatorPrøvestensvej 50seperator3000 HelsingørseperatorTelefon: 99684000seperatorEmail: helsingor@domstol.dk