Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Beneficeret advokat ved Retten i Helsingør 
12-06-2017 

 

Et hverv som advokat til at udføre sager for parter, der har fri proces, og til at beskikkes som offentlig forsvarer ved Retten i Helsingør er ledig til besættelse efter antagelse af justitsministeren. Retskredsen omfatter Helsingør, Gribskov, Hørsholm og Fredensborg kommuner.

Antagelse som beskikket advokat og offentlig forsvarer medfører pligt til at møde personligt i de tildelte sager. Der kan forventes taget forbehold om rejseudgifter ved møde inden for retskredsen. Hvervet medfører pligt til at yde offentlig retshjælp.  

Justitsministeriet har i cirkulære nr. 9493 af 8. juli 2002 beskrevet de kriterier, som vil blive lagt til grund ved vurderingen af ansøgerne. Det afgørende hensyn er ansøgerens kvalifikationer. Der lægges i den forbindelse bl.a. vægt på erfaring med straffesager, familiesager og med procedure, om ansøgeren har møderet for landsret og på kvalifikationer i det almindelige virke som advokat. Der lægges endvidere vægt på køn, alder og hensynet til den geografiske spredning af advokater i retskredsen. 

Efter ansøgningsfristens udløb vil præsidenten for Retten i Helsingør afgive indstilling om kandidaterne, ligesom præsidenten for Østre Landsret vil afgive indstilling. Justitsministeriet indhenter også en udtalelse fra Advokatrådet.

 Ansøgningsfristen er den 15. august 2017.

 Ansøgningen stiles til justitsministeren og sendes med bilag til:

Præsidenten for Retten i Helsingør
Prøvestensvej 50
3000 Helsingør
Til top Sidst opdateret: 12-06-2017 
Retten i HelsingørseperatorPrøvestensvej 50seperator3000 HelsingørseperatorTelefon: 99684000seperatorEmail: helsingor@domstol.dk