Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sidste strafudmåling i voldssag fra Humlebæk 
21-12-2018 

Retten har i den sag, hvor 8 mænd den 2. oktober 2018 blev fundet skyldige i grov vold og almindelig vold, i dag afsagt dom over de sidste 5 tiltalte.

Skyldsspørgsmålet blev for alle 8 afgjort den 2. oktober og kan læses i rettens domsresumé af 3. oktober 2018. Dom vedrørende de 3 første tiltalte blev afsagt den 6. december 2018.

 

Dommens resultat

Straffene for de sidste 5 dømte blev fastsat til ubetinget fængsel. Straffene spænder mellem 8 måneder - og 1 år og 2 måneder.

4 af de tiltalte blev endvidere idømt opholdsforbud i to nærmere angivne områder i Fredensborg Kommune (Humlebæk og Nivå). Længden af opholdsforbuddet blev fastsat til 4 år eller 2½ år, afhængig af den idømte straf.

En af de tiltalte blev udelukkende idømt opholdsforbud i det område, hvor volden var begået (Humlebæk) og ikke idømt opholdsforbud i Nivåområdet, da han ifølge folkeregistret bor i Nivå sammen med sin kæreste og deres fælles barn på 1 år. På det grundlag fandt retten, at et opholdsforbud i Nivåområdet ville være i strid med hans ret til familieliv og ude af proportion i forhold til den straf, han blev idømt.

Anklageren havde påstået straffe på omkring 1 års fængsel og opholdsforbud i flere større områder.

Dommen blev afsagt, uden at der blev afholdt retsmøde. Retten ved derfor endnu ikke, om de tiltalte – eller nogen af dem – vil vælge at anke dommen.

Rettens sagsnr. SS 2029/2018

Til top Sidst opdateret: 21-12-2018 
Retten i HelsingørseperatorPrøvestensvej 50seperator3000 HelsingørseperatorTelefon: 99684000seperatorEmail: helsingor@domstol.dk