Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retten har frifundet Beskæftigelsesministeriet og tre kommuner i en sag anlagt af tre ugifte par 
09-01-2017 

Indførelse af gensidig forsørgelsespligt for ikke gifte samlevende var ikke i strid med grundloven eller Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

De tre par havde gjort gældende, at det var i strid med grundlovens § 73 og § 75, stk. 2, og bestemmelser i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, at der i 2014 blev indført gensidig forsørgelsespligt for ikke gifte samlevende, der opfyldte bestemte betingelser.

Retten udtalte blandt andet, at grundlovens § 75, stk. 2, ikke indeholder et forbud mod, at der ved lov pålægges nogen en forsørgelsespligt. Endvidere var ordningen med gensidig forsørgelsespligt en generel retlig regulering, der falder uden for området for grundlovens § 73. Endelig var der ikke grundlag for at fastslå, at den pågældende generelle retlige regulering var et indgreb i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Bestemmelserne, der blev indført i 2014, var gældende til den 1. januar 2016.

Til top Sidst opdateret: 09-01-2017 
Retten i HelsingørseperatorPrøvestensvej 50seperator3000 HelsingørseperatorTelefon: 99684000seperatorEmail: helsingor@domstol.dk