Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Opkrævning af registreringsafgift for mandskabsvogn godkendt 
03-06-2019 

Retten godkendte Skats opkrævning af registreringsafgift for en mandskabsvogn. Vognens registrerede ejer og bruger var et interessentselskab, men det var et anpartsselskab, der anvendte vognen.

Sagsnummer: BS-22666/2018-HEL

 

Sagen kort fortalt

En afgiftsfritaget mandskabsvogn, der var ejet af et interessentskab bestående af en mand og hans samlever, blev anvendt af mandens anpartsselskab til transport i anpartsselskabets virksomhed. Manden blev standset i mandskabsvognen, og Skat meddelte ham, at betingelserne for afgiftsfritagelse ikke var til stede og krævede derfor, at manden skulle betale fuld registreringsafgift.

Manden krævede, at afgiften skulle bortfalde, enten med den begrundelse at interessentskabet og anparts­selskabet blev drevet sammen som en samlet virksomhed, eller fordi anpartsselskabet måtte anses som den reelle bruger af mandskabsvognen.

Skatteministeriet fastholdt kravet.

 

Sagens udfald

Retten fastslog, at mandskabsvognen blev anvendt til en transport, der var interessentskabet uvedkommnede, og at betingelserne for afgiftsfritagelse derfor ikke var opfyldt. Det var derfor korrekt, at manden var afkrævet registreringsafgift.

På dette grundlag blev Skatteministeriet frifundet for kravet om, at afgiften skulle bortfalde.

Der var tidligere truffet afgørelse af Skat den 12. september 2015 og af Landsskatteretten den 25. april 2018.

Sagen var en tredommersag og dommerne var enige om sagens udfald.

 

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Helsingør den 3. juni 2019.

Til top Sidst opdateret: 03-06-2019 
Retten i HelsingørseperatorPrøvestensvej 50seperator3000 HelsingørseperatorTelefon: 99684000seperatorEmail: helsingor@domstol.dk