Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fire unge mænd fundet skyldige i røveri og vold i Nivå 
03-12-2019 

Sagsnummer 2291/2019
Sagen kort fortalt

Den 31. januar 2019 opstod der uden for Netto i Nivå Centeret et skænderi mellem to grupper unge mænd.  

Den ene gruppe fulgte efter den anden gruppe, da de gik fra stedet. Nogle af de unge fra den forfølgende gruppe begik vold mod en af de unge fra den anden gruppe. Den pågældende blev tildelt flere knytnæveslag og sparket i ryggen.  En anden af de unge blev udsat for røveri. Han fik frataget sin pung og en ring, der sad på hans finger. Under røveriet blev der holdt en kniv for halsen af ham.

Kort efter røveriet blev pungen og fingerringen frivilligt afleveret tilbage.

 

Dommens resultat

De fire tiltalte, der på gerningstidspunktet var i alderen 15-17 år, nægtede sig skyldige. De tre forklarede, at de var i Netto, men at de ikke var en del af den gruppe, der fulgte efter den anden gruppe. Den fjerde tiltalte ønskede ikke at udtale sig.

Retten vurderede, at alle de fire tiltalte havde deltaget i både volden og røveriet, og retten lagde til grund, at den ældste af de fire tiltalte havde udøvet en del af volden, og at det var ham, der havde brugt kniven under røveriet.

Den ældste af de tiltalte var ved en tidligere dom den 1. marts 2019 straffet med en såkaldt ungdomssanktion efter straffelovens § 74 a. En ungdomssanktion gives til unge mellem 15 og 17 år, som har begået alvorlig kriminalitet, og som vurderes at kunne profitere af socialpædagogisk behandling. Det blev under hovedforhandlingen i den aktuelle sag oplyst, at den tiltalte som led i ungdomssanktionen havde været anbragt på en sikret institution. Efter løsladelsen herfra havde man efter en periode besluttet at genanbringe ham på den sikrede institution, da man vurderede, at det var nødvendigt.

Retten vurderede, at denne tiltalte ikke skulle have en tillægsstraf. Det betyder, at ungdomssanktionen fra den tidligere dom fortsat er gældende.   

De tre andre tiltalte blev alle straffet med fængsel i 9 måneder. 3 måneder af straffes skal afsones. De resterende 6 måneder blev gjort betinget på vilkår af, at de tiltalte ikke begår nyt strafbart forhold i en prøvetid på 2 år, og at de tiltalte udfører 120 timers ulønnet samfundstjeneste inden for en periode på 8 måneder. De tiltalte blev endvidere pålagt at efterkomme en eventuel afgørelse fra Ungdomskriminalitetsnævnet.

Retten lagde ved straffastsættelsen i formildende retning vægt på de unges alder. Det var kun den ældste af de tiltalte, der tidligere var straffet. I skærpende retning lagde retten vægt på, at volden og røveriet var begået af flere i forening, og at der under røveriet blev holdt en særlig farlig kniv op for halsen af offeret. Det sidste var baggrunden for, at retten vurderede, at en del af straffen skal afsones – uanset de tiltalte unge alder. 

De fire tiltalte har 2 uger til at tage stilling til, om de vil anke dommen. Under retsmødet tog de betænkningstid med hensyn til anke.

Til top Sidst opdateret: 03-12-2019 
Retten i HelsingørseperatorPrøvestensvej 50seperator3000 HelsingørseperatorTelefon: 99684000seperatorEmail: helsingor@domstol.dk