Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Advokat frifundet for stillingsmisbrug 
29-01-2019 

Anklagemyndigheden havde krævet advokaten straffet med en bøde, fordi han havde besøgt en varetægtsfængslet mand, efter at retten havde afbeskikket ham som forsvarer.

Sagen kort fortalt

Advokaten havde været beskikket som forsvarer for en mand, der var varetægtsfængslet i en større sag med flere sigtede. Da der skulle aftales tid til hovedforhandlingen, viste det sig, at advokaten ikke kunne møde i tilstrækkeligt omfang i de 50 dage, hovedforhandlingen ville vare. Retten tilbagekaldte derfor hans beskikkelse, så der kunne beskikkes en anden advokat for manden.

Et par dage derefter – og inden der var beskikket en anden forsvarer – anmodede manden om, at advokaten besøge ham i fængslet, hvilket advokaten gjorde.

Tiltalen blev rejst efter straffelovens § 155 – stillingsmisbrug – med krav om bøde, fordi der efter anklagemyndighedens opfattelse var sket en overtrædelse af reglerne om besøgs- og brevkontrol. Da advokaten ikke længere var beskikket forsvarer for manden, skulle han have tilladelse af politiet for at komme på besøg i fængslet, og politiet skulle overvære mødet.

Advokaten nægtede sig skyldig blandt andet med henvisning til, at han var berettiget til at besøge manden for blandt andet at drøfte, om rettens beslutning om hans afbeskikkelse skulle påklages til landsretten.

 

Dommens resultat

Der var enighed om, at advokatens besøg i fængslet ikke havde medført konkrete retsstridige handlinger. Retten vurderede endvidere på baggrund af bevisførelsen, at advokatens besøg ikke havde medført en krænkelse af det offentliges ret på en sådan måde, at der var grundlag for at idømme straf efter straffelovens § 155. Derfor blev advokaten frifundet.

 

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt den 29. januar 2019.

 

Rettens sagsnummer: 1-3129/2018

Til top Sidst opdateret: 29-01-2019 
Retten i HelsingørseperatorPrøvestensvej 50seperator3000 HelsingørseperatorTelefon: 99684000seperatorEmail: helsingor@domstol.dk