Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

6 måneders fængsel for påkørsel med betydelig personskade til følge. Straffen gjort betinget med vilkår om 120 timers samfundstjeneste 
03-10-2019 

Sagsnummer: 2730/2019

Sagen kort fortalt

En mand sidst i 20’erne påkørte den 7. april 2018 omkring kl. 07.20 en modkørende bil med en kvindelig fører og hendes voksne søn som passager. De to kom kørende fra Helsingør og befandt sig på vejstykket lige før Helsingørmotorvejen, hvor der kun er én vognbane i hver retning, og hvor man højst må køre 80 km/t. Påkørslen var frontal og skete i deres vejbane.

Den kvindelige fører, der i lighed med tiltalte måtte skæres ud af bilen, pådrog sig sår i hovedet, brud på en del af venstre skulderblad, brud på brystbenet og to brud på venstre arm. Hun fik efter ulykken stress og depression, og hun mistede sit arbejde på grund af sygefravær som følge af skaderne.

Tiltalte var blandt andet tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 249, hvorefter den, som uagtsomt tilføjer nogen betydelig skade på legeme eller helbred, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år. Hvis forholdet er begået i forbindelse med spirituskørsel, anses det som en skærpende omstændighed.

Tiltalte bestred ikke, at han havde påkørt modpartens bil. Han kunne imidlertid ikke huske selve ulykken. Han nægtede sig derfor skyldig.

Dommens resultat

Retten vurderede, at tiltalte under særlig skærpende omstændigheder uagtsomt havde påført den kvindelige fører betydelig skade.

Retten lagde vægt på, at tiltalte forud for kørslen havde været i byen og drukket. Han havde kun sovet i to timer, inden han omkring kl. 06.00 kørte fra Roskilde mod Helsingør. En blodprøve viste, at han havde en promille på 0,73. Der var derfor tale om spirituskørsel. 

I 2010 vedtog Folketinget en ændring af færdselsloven (skærpet indsats mod vanvidskørsel). Ønsket var at hæve straffen for uagtsom betydelig legemsbeskadigelse (straffelovens § 249) i forbindelse med spirituskørsel eller særlig hensynsløs kørsel fra 2-5 måneders fængsel til 6-8 måneders fængsel. 

Retten fastsatte straffen til fængsel i 6 måneder. Tiltalte havde gode personlige forhold. Han var ikke tidligere straffet, og han var i gang med at uddanne sig til tømrer. Retten gjorde derfor straffen betinget på vilkår af, at tiltalte inden for en periode på 8 måneder udfører 120 timers ulønnet samfundstjeneste.

Tiltalte har 14 dage til at vurdere, om han vil anke sagen til Østre Landsret.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Helsingør den 1. oktober 2019.

Retten havde modtaget sagen den 15. juli 2019.

Til top Sidst opdateret: 03-10-2019 
Retten i HelsingørseperatorPrøvestensvej 50seperator3000 HelsingørseperatorTelefon: 99684000seperatorEmail: helsingor@domstol.dk