Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

5 ½ års fængsel for voldtægt og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje 
13-12-2018 

Et nævningeting har den 13. december 2018 fundet en 42-årig mand skyldig i voldtægt og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje samt blufærdighedskrænkelse af 2 kvinder.

Det ene forhold fandt sted tilbage i 2008, hvor nævningetinget fandt det bevist, at han tvang en dengang 17-årig pige ind i et buskads, hvor han blandt andet beordrede hende til at give ham et ”blowjob”.

Det andet forhold fandt sted i Hornbæk Plantage i foråret 2018, hvor nævningetinget fandt det bevist, at han ved vold og trussel om vold beordrede en 33-årig kvinde til at give ham et ”blowjob”, hvorefter han voldtog hende.

Manden, der ikke havde ønsket at udtale sig forinden hovedforhandlingen, erklærede sig ved nævningesagens start uskyldig. Han forklarede, at det hele skete frivilligt.

Nævningetinget lagde ved sagens afgørelse vægt på de forurettedes forklaringer, der fremstod troværdige og sammenhængende. Manden blev endvidere fundet skyldig i røveri, ved under trussel om vold, at have frataget den 17-årige pige hendes dankort, sygesikringsbevis samt 100 kr.

Straffen blev fastsat til 5 år og 6 måneders fængsel.

Den dømte blev endvidere tilpligtet at betale de forurettede tortgodtgørelse.

Den dømte ankede dommen til Østre Landsret med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Til top Sidst opdateret: 13-12-2018 
Retten i HelsingørseperatorPrøvestensvej 50seperator3000 HelsingørseperatorTelefon: 99684000seperatorEmail: helsingor@domstol.dk