Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

45-årig sosu-assistent dømt for i 536 enkelttilfælde at have brugt andres kort og bankoplysninger 
16-01-2019 

Kvinden blev idømt fængsel i 1 år og 6 måneder for at have anvendt betalingskort med kode eller oplysninger fra betalingskort tilhørende 3 ældre og svagelige personer.

Sagsnummer: 1-3120/2018.

 

Sagen kort fortalt

Kvinden var igennem en periode på lidt over 3 år tilknyttet 3 forskellige plejekrævende personer. De blev fortrolige med hende og bad hende helt privat om hjælp til indkøb og til at hæve penge på deres konti. Kvinden så i den forbindelse kortnummer, udløbsdato og sikkerhedskode på de pågældende personers bankkort og kunne huske numrene, således at hun efterfølgende kunne dels hæve på kortene dels overføre beløb til sig selv. I nogle tilfælde havde hun også adgang til penge via personens netbank.

Sagen blev behandlet som en tilståelsessag, idet kvinden erkendte sig skyldig i samlet 536 tilfælde, hvor hun havde hævet eller overført beløb til sig selv, eller havde købt varer til sig selv. I alt var der tale om beløb på knap 540.000 kr.

 

Tiltalen lød på groft databedrageri og mandatsvig.

 

Dommens resultat

Retten fastsatte straffen til fængsel i 1 år og 6 måneder.

På baggrund af kvindens tilståelse og hendes gode personlige forhold besluttede retten at kvinden ikke skulle afsone straffen i et fængsel, hvis hun udfører samfundstjeneste i 250 timer. Kvinden havde på domstidspunktet et nyt fuldtidsjob, hvor hun ikke længere havde noget at gøre med plejekrævende, svage personer.

Kvinden blev endvidere frakendt retten til i 5 år at udøve virksomhed som social- og sundhedshjælper.

Der blev konfiskeret en række genstande hos hende, som hun havde købt ved hjælp af kortene, og hun blev pålagt at betale erstatning med i alt ca. 532.000 kr.

 

Kvinden valgte ikke at anke dommen.


 

Afgørelsesdato 14. januar 2019.

Til top Sidst opdateret: 16-01-2019 
Retten i HelsingørseperatorPrøvestensvej 50seperator3000 HelsingørseperatorTelefon: 99684000seperatorEmail: helsingor@domstol.dk